تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 31
اعتیاد سبب شناسی، پیشگیری و درمان
دکتر مصیب یارمحمدی واصل؛ فاطمه قنادی
990,000
اقتصاد کلان اصول و کاربردها (جلد اول)
رابرت ای. هال ؛ مارک لیبرمن ؛ دکتر رسول سلیمانی؛ مریم ستاره ئی
1,650,000
اقتصاد کلان اصول و کاربردها (جلد دوم)
رابرت ای. هال ؛ مارک لیبرمن ؛ دکتر رسول سلیمانی؛ مریم ستاره ئی
1,930,000
اکوشهرها (بازسازی شهرها در سازگاری با طبیعت)
ریچارد رجیستر؛ دکتر حسن سجادزاده؛ مهندس فرخ عبودی؛ آقای ادریس عبودی
1,210,000
آموزش منطق (براساس روش آموزش برنامه ای)
دکتر محمدجواد دکامی
410,000
انواع شرکت ها در فقه اسلامی پژوهش های تطبیقی
علی الخفیف ؛ دکتر بیژن حاجی عزیزی؛ دکتر نگین غلامی ؛ دکتر مهدی شهباز محمدی
390,000
بلوک شهری
دکتر حسن سجاد زاده؛ دکتر فرخ عبودی؛ دکتر ناصح محمدی
820,000
پیلاتس برای توانبخشی
دکتر علی یلفانی؛ میترا عابدی؛ میثم سحاب قلی فر
1,930,000
تأسیس و جانشینی دولت ها
دکتر ستار عزیزی
1,700,000
تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
دکتر سیده مریم اعتماد ؛ دکتر بیژن حاجی عزیزی
450,000
راهنمایی هایی برای تحلیل غیرخطی سازه ها جهت طراحی ساختمان ها (بخش اول: کلیات)
هارتاکسو ؛ آیسه ؛ دکتر محمد شوشتری ؛ مهندس مسعود قمری
760,000
رگ شناسی (رساله در نبض)
دکتر سیدمحمد مشکوة
500,000
سیاست و حکومت در اسکاندیناوی
آرتر،دیوید ؛ دکتر رضا رحمتی
1,300,000
شاه همدان
دکترپرویز اذکایی
1,300,000
طرحواره درمانی راهنمای کاربردی متخصصان روانشناسی و مشاوره
دکتر مسیب یارمحمدی واصل؛ ریحانه محجل
780,000
فیزیولوژی و تکنولوزی پس از برداشت
دکتر محمود اثنی عشری؛ دکتر محمدرضا زکائی خسروشاهی
1,800,000
قطعات ریختگی آلیاژهای آلومینیوم
جی گیلبرت کافمن ؛ اوین ال. روی روی؛ دکتر آرش فتاح الحسینی
930,000
کارآفرینی آموزشی و برنامه درسی
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ دکتر داود میرزایی فر ؛ دکتر مرتضی شاه‌مرادی
670,000
کاربرد خصوصیات فیزیکی خاک، زهکشی و راهبردهای آبیاری
لامبرت بیمک کارتی ؛ جونیور اوئیس رای هابرد ؛ ویرجیل کوئیسن بری ؛ دکتر حمید زارع ابیانه؛ دکتر مهدی جوزی
1,090,000
ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی
دکتر فخرالدین صالحی
1,400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه