پیلاتس برای توانبخشی

1,930,000 ریال
فصل اول: پیشینه علمی پیلاتس در توانبخشی
اصول و مبانی حرکات پایه 1
مقدمه ای بر علم حرکت 1
واژهشناسی آناتومی 2
صفحات حرکتی 3
آناتومی عملکردی عضلات اصلی 7
جناغی چنبر پستانی 7
نردبانی 8
طویل گردنی 9
طویل راسی 9
بالا برنده کتف 10
ذوزنقه‌ی بالایی 10
ذوزنقه ی میانی 11
ذوزنقه‌پایینی 12
متوازی الاضلاع 12
پشتی بزرگ 13
دندانه ای قدامی 13
سینه ای بزرگ 14
سینه ای کوچک 14
دلتوئید قدامی 15
دلتوئید میانی 15
دلتوئید خلفی 16
گرد کوچک 17
گرد بزرگ 17
تحت خاری 18
تحت کتفی 18
فوق خاری 19
دو سر بازو 19
سه سر بازو 20
بازویی قدامی 21
مولتی فیدوس 21
مربع کمری 22
راست کننده سطحی ستون فقرات 22
عرضی شکمی 23
مایل داخلی شکمی 23
مایل خارجی شکمی 24
راست شکمی 25
خیاطه 25
سوئز خاصره 26
کشنده پهن نیام 27
سرینی کوچک 27
سرینی بزرگ 28
سرینی میانی (تارهای قدامی) 29
سرینی میانی(تارهای خلفی) 29
راست داخلی 30
نزدیک کننده ی کوتاه 31
نزدیک کننده‌ی بزرگ تارهای خلفی 31
نزدیک کننده‌ی بزرگ تارهای قدامی 32
نزدیک کنندهی طویل 33
راست قدامی 33
پهن خارجی 34
پهن میانی 34
پهن داخلی 35
نیم وتری 35
نیم غشایی 36
سر کوتاه دو سر رانی 37
سر طویل دو سر رانی 37
نازک نئی طویل 38
دوقلو 39
نعلی 39
ساقی خلفی 40
ساقی قدامی 41
پیلاتس برای ناحیه مرکزی بدن 41
بررسی مطالعات پیلاتس: ناحیه مرکزی بدن 49
پیلاتس و فعالسازی عضلات عمقی شکم 49
پیلاتس و کنترل کمری-لگنی 51
پیلاتس برای کمردرد مزمن غیر اختصاصی 54
بررسی تحقیقات پیلاتس: پیلاتس برای کمردرد مزمن 54
پیلاتس برای درمان کمردرد مزمن 54
پیلاتس و کیفیت زندگی، بیماران مبتلا به کمردرد مزمن 56
پیلاتس برای آسیبهای خاص کمری 57
بررسی تحقیقات پیلاتس: پیلاتس برای آسیب های خاص ناحیه کمر 57
پیلاتس برای اندام فوقانی 58
بررسی تحقیقات پیلاتس: ستون فقرات گردنی و شانه 59
پیلاتس برای درمان وضعیت سر به جلو 59
پیلاتس برای گردن درد مزمن 62
پیلاتس برای پیشگیری از اختلالات گردن و شانه 63
پیلاتس برای درمان التهاب تاندون چرخش دهنده های بازویی 65
پیلاتس برای اندام تحتانی 67
بررسی تحقیقات پیلاتس در اندام تحتانی 67
پیلاتس برای تعویض مفصل ران یا زانو 67
پیلاتس پس از تعویض مفصل ران 68
پیلاتس برای پارگی جزیی ACL 69
مطالعه موردی: پیلاتس برای آسیب های مکرر اندام تحتانی 70
فصل دوم: اصول راهبردی پیلاتس
اصل دهگانه BASI پیلاتس 75
آگاهی 75
تعادل 76
تنفس 77
تمرکز 82
مرکز بدن 82
کنترل 84
کارایی 84
روند حرکت 85
دقت 86
هماهنگی 86
فصل سوم: تلفیق پیلاتس با توانبخشی
کاربرد پیلاتس در توانبخشی و پیشگیری از آسیب 90
عضلات بازکننده پشتی- مولتی فیدوس 93
عضلات کف لگنی 95
دیافراگم 97
عضلات بالای مرکز بدن 100
پیلاتس به عنوان یک ابزار 119
فصل چهارم: دستورالعمل و ابزارهای مورد نیاز برای یک تمرین موثر
دستورالعملهای پیش ازشروع تمرینات پیلاتس 123
تقویت ناحیه مرکزی بدن: وضعیت ناحیه مرکزی بدن 128
قسمت پایینی مرکزی بدن (‏ناحیه کمری-لگنی) 129
ناحیه فوقانی ناحیه مرکزی بدن (ناحیه گردنی-پشتی) 132
بخش اول: خم کننده های عمقی گردن 133
دستگاهها 137
فنرهای فشرده 137
مت 138
ریفورمر 139
دستورالعمل‌های ایمنی 150
نکات ایمنی ویژه در مورد استفاده از ریفورمر 151
نکات ایمنی ویژه در مورد استفاده از کادیلاک 151
فصل پنجم: تمرینات مت
خم کردن لگن 154
بلند کردن تک پا 157
چرخش ستون فقرات در وضعیت طاق‌باز 160
بالا آوردن قفسه سینه 162
بالا آوردن سینه همرا با چرخش 165
هاندرد پیش مقدماتی (سطوح یک، دو، سه) 167
هاندرد مقدماتی 170
کشش تک پا اصلاح‌شده 174
کشش تک پا 176
پل مقدماتی شانه 178
پل شانه 181
پلانک از جلو 183
کشش پا از جلو 186
خم کردن از پهلو 188
اسفنیکس (مقدماتی برای حرکت قوی مقدماتی) 194
تیرک عمودی دروازه (مقدماتی برای کشش قو مقدماتی) 197
شنا کردن 199
فصل ششم: تمرینات ریفورمر
کارکردن با ‌پا 204
بالا آوردن اندام تحتانی 214
بالا آوردن اندام تحتانی همراه با اکستنشن 217
مجموعه تمرینات دست در وضعیت طاق‌باز 219
اداکشن دست در وضعیت طاق‌باز 222
چرخش دستها در وضعیت طاق‌باز 223
سه‌سر بازویی 225
هاندرد مقدماتی 227
هاندرد 229
هماهنگی 231
هماهنگی تک‌- دست 233
اکستنشن مفصل ‌ران‌ 238
قورباغه 240
چرخش دایرهای پا به سمت بالا و پایین 242
باز کردن پاها به طرفین(پهلو) 245
کشش نزدیک کننده ها 246
کشش همسترینگ 248
جلو بازو در وضعیت نشسته 250
متوازی الاضلاع 1 253
متوازی الاضلاع 2 255
چرخش دهنده های بازویی در وضعیت تیرک دروازه 258
چرخش خارجی دوطرفه 260
بازکردن افقی قفسه سینه 263
در آغوش گرفتن 265
قایقی اصلاح شده 267
بازکردن قفسه سینه 269
چرخش داخلی شانه 271
چرخش خارجی شانه 273
کشش مورب شانه (‏کشش ضربدری اصلاح‌شده بازو ) 275
بردن دست ها به بالای سر 277
جلو بازو در وضعیت نشسته 281
چهار دست و پا (کشش اصلاح شده زانو) 283
چهار دست و پا معکوس ویژه عضلات شکم 285
کیک پک در وضعیت چهار دست وپا 287
کشش به سمت بالا 1 289
کشش به سمت بالا 2 291
کشش بلند 293
کشش به سمت بالا 3 294
کشش به سمت پایین 296
فشار دادن شانه 297
کنترل تعادل اصلاح شده از جلو 300
اسکیت ترکیبی 301
دورشدن از پهلو 304
بازکردن کشویی زانو 306
خم کردن همسترینگ 308
اسکوتر 311
لانچ ایستاده 313
کشیدن دستگیره ها در وضعیت دمر 1 315
کشیدن دستگیره ها در وضعیت خوابیده به روی شکم 2 318
کشش عضله ی مربع کمری 320
پرشهای متوالی 323

فصل هفتم: تمرینات کادیلاک
خم کردن لگن به وسیله میله جمع کننده 328
تنفس همراه با میله تحمل کننده فشار 331
تمرینات مختص به ران: تمرین با هر دوپا در وضعیت طاق‌باز 333
قورباغه 334
چرخش دایرهای ران 337
راه رفتن 339
کشش عضلات خم کننده ران همراه با کمک دستی در وضعیت طاق‌باز 341
دور کردن و نزدیک کردن کتف در وضعیت طاق‌باز 343
مجموعه تمرینات تک پا به پهلو 346
تغییرات 346
قیچی 349
چرخش دایرهای (به سمت جلو و عقب) 351
دور کردن و نزدیک کردن کتف در وضعیت نشسته (حالت اصلاح شده نزدیک کردن شانه در وضعیت نشسته از جلو) 353
فشار میله همراه با کشش در وضعیت نشسته 355
اسکوات کمکی 358
لانچ همراه با مقاومت 361
کارکردن با دستها در وضعیت ایستاده 363
آغوش گرفتن در وضعیت ایستاده 365
حرکت دایرهی دستها در وضعیت ایستاده 367
جلو بازو ایستاده 369
فصل هشتم: تمرینات صندلی ووندا
خم کردن لگن 372
خم کردن همسترینگ 375
قو اصلاح شده روی سطح زمین 377
شنای تک‌دست 380
شراگز معکوس 382
پشت بازو نشسته 385
پشت بازو در وضعیت طاق‌باز 387
قو مقدماتی (اکستنشن یا بازکردن پشت) 389
فشار دادن در وضعیت نشسته 391
کشش عضله هرمی(پریفورمیس) 393
فشار دادن دوقلو 395
فشار دادن پاها در وضعیت ایستاده 397
لانچ از جلو 399
پایین آمدن به سمت عقب 403
لانچ از جلو همراه با فشار دادن ساق پا 406
پیک کامل 408
فصل نهم: ستون فقرات گردنی و پشتی
مرور آناتومی عملکردی ستون فقرات گردنی 413
تمرینات توصیه شده برای آسیب های گردن 422
آسیب های دیسک گردنی 422
استئوآرتریت پشت و گردن 424
تنگی کانال نخاع گردنی 426
سندرم خروجی قفسه سینه 428
آسیب ضربه حاد شلاقی (ویپلش) 430
پوکی استخوان 431
فصل دهم: ستون فقرات کمری
تمرینات توصیه شده برای آسیب های ناحیه کمر 440
آسیب های دیسک کمری 440
استئوآرتریت کمری- خاجی 442
تنگی کانال نخاع کمری 444
اسپوندیلولیستزیس 446
سندروم فاست مفصلی در ناحیه کمری- خاجی 447
سیاتیک 449
اختلال در مفصل خاجی- خاصرهای 451
سندروم وضعیتی 453
فصل یازدهم: شانه
تمرینات توصیه شده برای آسیبهای ناحیه شانه 459
سندروم گیرافتادگی شانه، بورسیت و تاندونیت 459
آسیب روتاتورکاف (چرخاننده های کتف) 461
شانه یخ زده 463
پارگی لابروم 465
فصل دوازدهم: لگن
تمرینات توصیه شده برای آسیبهای مفصل ران 473
تعویض مفصل ران 473
استئوآرتریت مفصل ران 475
بورسیت مفصل ران 477
سندروم عضله هرمی (پریفورمیس) 478
آسیب خم کننده های ران 480
آسیب لابروم ران 482
فصل سیزدهم: زانو
تمرینات توصیه شده برای آسیبهای مفصل زانو 494
استئوآرتریت مفصل زانو 494
آرتروپلاستی مفصل زانو 496
آسیب مینیسک 498
پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) 500
سندروم درد کشککی رانی 502
سندروم باند ایلیوتیبیال 504
آسیب رباط کشکک (تاندونیت) 506
فصل چهاردهم: پا و مچ پا
تمرینات توصیه شده برای آسیبهای پا و مچ پا 513
آسیب رباط مچ پا (اسپرین مچ پا) 513
التهاب تاندون آشیل(تاندونیت) 515
التهاب ضریع درشت نی(شین اسپلیت) 517
التهاب نیام کف پایی(پلانتارفاسئیت) 518
فصل پانزدهم: سالمندان
مفهوم سالمندی 521
نقش سیستم عضلانی 522
تغییرات مرتبط با سن در اندازه و نوع تار عضلانی 523
تغییرات مرتبط با سن در عملکرد عصبی 524
تغییرات مرتبط با سن در ارتباط با عملکرد عصبی- عضلانی 525
تأثیر عوامل بیولوژیکی در کاهش عملکرد عضلای- اسکلتی سالمندان 526
کمردرد در سالمندان 529
کمردرد مفاهیم کمردرد 529
شیوع کمردرد 532
علل کمردرد 534
تأثیر پیلاتس بر کمردرد در سالمندان 535
تعادل و سقوط در سالمندان 543
تأثیر پیلاتس بر ظرفیت های عملکردی و شناختی سالمندان 550
مولتیپل اسکلروزیس 555
فیبرومیالژیا 564
طیف فیبرومیالژیا 567
تشخیص 568
دیابت 573
منابع