فرآیند پذیرش

فرآیند پذیرش

 

 فرآیند پذیرش آثار در مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

 

_ ایجاد حساب کاربری در سایت مرکز نشر

_ ورود به حساب کاربری ثبت کتاب از طریق ثبت عنوان جدید

 

  • ارسال رمز عبور به ایمیل ثبت شده
  • ارسال مدارک خواسته شده ، فایل اصلی کتاب ،
  • فرم شورای گروه و دانشکده
  • فرم های ذیل : در منو سایت میباشد

 

  • فرم شورای گروه و دانشکده
  • شناسنامه مولف
  • فرم اخذ فیپا
  • فرم درخواست چاپ
  • فرم ارزیابی گروه
  • حکم کارگزینی

 

درصورتی که کتاب ترجمه می باشد

 

فرم 1 و فرم 2 ترجمه باید کامل شود تا برای اخذ مجوز و استعلام توسط این مرکز انجام شود .

 

- بررسی و ارزیابی در شورای معاونت پژوهشی دانشکده و در صورت تأیید ارسال به مدیر پژوهشی دانشگاه

- طرح در شورای مرکز نشر و در صورت تدیید ارسال به داوری

- در صورت پذیرش اثر ارسال متن اثر برای ویرایش

- ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه آرایی و طرح جلد (توسط نویسنده) طیق شیوه نامه مصوب

- اخذ مجوز های لازم و عقد قرارداد با صاحب اثر

- ارسال فایل اثر به مرحله چاپ