تعداد عنوان ها: 335
دلبستگی به مکان
دکتر حسن سجادزاده بهنام قاسم زاده؛ مؤلفان: لینی سی مانزوو پاتریک دیوین رایت :
189,000
ریاضیات به روش ساده آنالیز ریاضی
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
45,000
ریاضیات عمومی (جلد 1)
دکتر غلامرضا کیش همدانی
180,000
ریاضیات عمومی (جلد 2)
دکتر غلامرضا کیش همدانی
180,000
ریاضیات عمومی (جلد 3)
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
180,000
ریاضیات مهندسی
دکتر حمید اسمعیلی
120,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته
دکتر محمد مهدی رشیدی
34,000
راهنمای بالینی زوج درمانی
گورمن، آلن اس :؛ دکتر رزیتا امانی محمدرضا مجذوبی، صالح سپهری فر
260,000
راهنمای پرورش طیور در مناطق گرمسیری
دکتر ار-رالف.سای :؛ دکتر علی اصغر ساکی حسنعلی محمدپور نرگس آشوری
32,000
راهنمای تدریس اساتید در مراکز آموزش عالی
دکتر رابرت کانون، دیوید نیوبل مترجمان: رضا ایزدی،محمد جعفر بنی اردلان، منصور غلامی ؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمدجعفر بنی اردلان؛ دکتر رضا ایزدی
23,000
راهنمای جامع کشت بافت گیاهان
دکتر خسرو پیری فرهاد فیروزآبادی
155,000
راهنمای کشت بافت گیاهان
دکتر محمود اثنی عشری محمدرضا اذکایی خسروشاهی
165,000
راهنمای هیدرولوژی مهندسی
دکتر پرویز ترابی تهرانی
230,000
راهنمای همراه برای اندازه گیری و ارزیابی در علوم حرکتی
دیوید تامچاک؛ دکتر مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی؛ بهروز حاجیلو؛ محسن ادبی فیروزجاه
140,000
رساله جودیه
دکتر محمود نجم آبادی
70,000
رساله منطق (دانشنامه علائی)
دکتر محمد معین؛ سید محمد مشکوه
110,000
رساله نفس
دکتر موسی عمید
80,000
رشد و احکام آن در فقه اسلامی
قدرت اله نیازی
87,000
رگ شناسی (رساله در نبض)
دکتر سیدمحمد مشکوة
100,000
روانشانسی درد
دکتر مهدی شریفیان
56,000
روش اجزای محدود در مهندسی
دکتر مؤلف: S.S.RAO مترجمان: غلامحسین مجذوبی، فرزاد فریبا
117,000
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
120,000
روش های آزمایشگاهی در میکروبیولوژی
دکتر علی اکبر صفری سنجانی، زاهد شریفی محبوبه صفری سنجانی
10,800
روش های آماری در پژوهش های درون شیشه ای
دکتر هدایت باقری؛ پژمان آزادی
302,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه