تعداد عنوان ها: 350
خوردگی فولادهای زنگ نزن
دکتر آرش فتاح الحسینی احمد ساعتچی پرویز محمدیان صمیم
135,000
دانشنامه علایی (بخش منطق)
دکتر مهدی محقق
125,000
دراسه فی نصوص من النهج البلاغه
دکتر مرتضی قائمی
58,000
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت
دکتر احمد سلحشوری؛ دکتر علی ایمان زاده
70,000
درآمدی بر کارآفرینی روستایی
دکتر رضا موحدی؛ دکتر احمد یعقوبی فرانی
93,000
درآمدی بر کلوژن و بررسی DNA
دکتر حسین رضوان
188,000
درآمدی بر مبانی معرفت شناختی اثبات دعوا
دکتر محمد مولودی؛ دکتر بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی همزه ای
60,000
درآمدی بر نظام مفهوم سازی استعاری در نهج البلاغه
دکتر مرتضی قائمی؛ دکتر پژمان آزادی
220,000
درآمدی بر نظریه های اندیشمندان حوزه برنامه درسی
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ محسن خادمی؛ مولود سعوده؛ دکتر محمدجواد یدالهی فر
50,000
درسنامه اندیشه اسلامی 1
دکتر محمدعلی ایزدی
140,000
دروس آیات الأحکام
دکتر قدرت اله نیازی
16,500
دروس من الفقه المقارن
دکتر قدرت اله نیازی
16,500
دلبستگی به مکان
لینی سی مانزوو پاتریک دیوین رایت ؛ دکتر حسن سجادزاده بهنام قاسم زاده
189,000
ریاضیات به روش ساده آنالیز ریاضی
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
45,000
ریاضیات عمومی (جلد 1)
دکتر غلامرضا کیش همدانی
180,000
ریاضیات عمومی (جلد 2)
دکتر غلامرضا کیش همدانی
180,000
ریاضیات عمومی (جلد 3)
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
180,000
ریاضیات مهندسی
دکتر حمید اسمعیلی
120,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته
دکتر محمد مهدی رشیدی
34,000
راهنمای بالینی زوج درمانی
دکتر رزیتا امانی محمدرضا مجذوبی، صالح سپهری فر؛ گورمن، آلن اس :
260,000
راهنمای پرورش طیور در مناطق گرمسیری
دکتر ار-رالف.سای ؛ دکتر علی اصغر ساکی؛ آقای حسنعلی محمدپور؛ خانم نرگس آشوری
32,000
راهنمای تدریس اساتید در مراکز آموزش عالی
رابرت کانون، دیوید نیوبل مترجمان: رضا ایزدی،محمد جعفر بنی اردلان، منصور غلامی ؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمدجعفر بنی اردلان؛ دکتر رضا ایزدی
23,000
راهنمای جامع کشت بافت گیاهان
دکتر خسرو پیری فرهاد فیروزآبادی
155,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه