تعداد عنوان ها: 403
جنبه های فیزیولوژی تغذیه نشخوار کنندگان
دکتر سوان ؛ دکتر سید محمد مهدی طباطبایی
350,000
جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن
دکتر ان. ار. مندل؛ دکتر حسین احمدی کیا؛ مهندس رامین خاتمی
780,000
چالش های جهانی شدن
اندریو سی سوبل؛ دکتر سیدمرتضی هزاوه ای؛ دکتر محمد جعفر بنی اردلان
360,000
چند قلو زایی در گوسفند
دکتر پویا زمانی؛ دکتر رامین عبدلی
370,000
حاصلخیری خاک
دکتر محسن جلالی
1,400,000
حالت مایع (کاربردهای شبیه سازی کامپیوتری)
دیوید ام هپز؛ دکتر فخری کرمانپور
690,000
حسابداری میانه (1)
دکتر حسن زلقی مرتضی بیات
500,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج اول
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
1,290,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج دوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
1,290,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج سوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
1,290,000
حق کودک بر تغذیه شیر مادر
دکتر احمد رضوانی مفرد؛ فاطمه اعتماد شفیع
230,000
حل مسئله در شیمی تجزیه
دکتر تی. پی. هاجیونو؛ دکتر عباس افخمی؛ علیرضا زارعی
2,200,000
حماسه برزونامه
دکتر علی محمدی
480,000
خدمات تحویل مدرک (دیدگاه های صاحبنظران)
رایین کیندر :؛ غلام حیدری؛ دکتر محمدرضا امیری (زیر نظر فریده عصاره)
170,000
خستگی سایشی
دکتر غلامحسین مجذوبی
1,700,000
خطرات زمین شناسی (راهنمای صحرایی برای مهندسان ژئوتکنیک)
هانت روی ای :؛ دکتر محمدحسین قبادی آرزو قبادی، صادق قبادی
940,000
خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر
دکتر غلامرضاخانلری
700,000
خوراک دادن عملی به گاو
دکتر سید محمد مهدی طباطبایی
310,000
خوراک طیور از پسماند عمل آوری و مصرف
آدل. آر. وای بوشی؛ آقای آنتونیوس اف بیو اندر؛ دکتر علی اصغر ساکی؛ دکتر معصومه عباسی نژاد؛ خانم فاطمه صاحبی اعلاء؛ آقای حجت سلگی
880,000
خوردگی فولادهای زنگ نزن
دکتر آرش فتاح الحسینی احمد ساعتچی پرویز محمدیان صمیم
670,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه