تعداد عنوان ها: 403
ترانه باران
جبران خلیل جبران؛ آقای ناصر قره خانی؛ دکتر علی طاهری
290,000
ترمودینامیک سیستم های کوچک 1
تی- ال- هیل؛ دکتر فخری کرمانپور
950,000
ترمودینامیک سیستم های کوچک 2
دکتر تی . ال ؛ هیل؛ دکتر فخری کرمانپور
730,000
ترمودینامیک شیمیایی
بیرمن کیو؛ دکتر حسین ایلوخانی
430,000
تصحیح انتقادی دیوان حمید همدانی
دکتر محمد طاهری؛ دکتر مجید منصوری
320,000
تعلیم اللغة العربیه
دکتر فرامرز میرزایی؛ دکتر علی نظری
170,000
تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
دکتر سیده مریم اعتماد ؛ دکتر بیژن حاجی عزیزی
450,000
تغذیه و متابولیسم عناصر معدنی کم مصرف در دام و طیور
دکتر حسن علی عربی امیرحسین دزفولیان رضا علی محمدی
850,000
تفسیر مثنوی با مثنوی
علی محمدی
2,040,000
تکامل و گسترش گیاهان گلدار
دکتر عباس شاهسواری
300,000
تکتونیک
ایلدریج مورس؛ روبرت تویس؛ دکتر سیر جعفر حسینی دوست؛ مهندس اسماعیل صدری؛ مهندس محمد خیری
1,740,000
تکنیک خلأ
دکتر مهدی حاج ولینی
560,000
توابع خاص و کاربردهای آن
دکتر حسین پارسیان
230,000
توپولوژی جبری مقدماتی
دکتر حسین عابدی
250,000
توپولوژی (همراه با آزمون های کارشناسی ارشد)
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
360,000
توسعه فرهنگی در بستر نظام­های آموزشی
دکتر محمدرضا اردلان؛ دکتر سیروس قنبری؛ کاظم منافی شرف آبادی
240,000
تئوری و مسائل شیمی تجزیه
آدون الف گرداس؛ دکتر عباس افخمی
1,180,000
تئوری و مسائل شیمی فیزیک
کلاید آرمنز؛ امیرعباس رفعتی؛ مژگان نجفی
870,000
جامعه شناسی ادبیات صوفیه
دکتر مهدی شریفیان
900,000
جامعه شناسی قشر بندی و تحرک اجتماعی
دکتر محمدسلمان قائمی زاده
170,000
جاودانگی و پویایی شریعت اسلام
دکتر محمدعلی ایزدی
450,000
جشن نامه دکتریدا... ثمره پژوهش های زبان شناسی ایرانی(2)
دکتر امید طبیب زاده؛ دکتر محمد راسخ مهند
380,000
جمعیت شناسی کاربردی
دکتر حاتم حسینی
2,400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه