تعداد عنوان ها: 403
راهنمایی هایی برای تحلیل غیرخطی سازه ها جهت طراحی ساختمان ها (بخش اول: کلیات)
هارتاکسو ؛ آیسه ؛ دکتر محمد شوشتری ؛ مهندس مسعود قمری
760,000
راهنمای هیدرولوژی مهندسی
دکتر پرویز ترابی تهرانی
1,220,000
راهنمای همراه برای اندازه گیری و ارزیابی در علوم حرکتی
دیوید تامچاک؛ دکتر مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی؛ بهروز حاجیلو؛ محسن ادبی فیروزجاه
1,050,000
رساله جودیه
دکتر محمود نجم آبادی
350,000
رساله منطق (دانشنامه علائی)
دکتر محمد معین؛ سید محمد مشکوه
550,000
رساله نفس
دکتر موسی عمید
450,000
رشد و احکام آن در فقه اسلامی
دکتر قدرت اله نیازی
300,000
رگ شناسی (رساله در نبض)
دکتر سیدمحمد مشکوة
500,000
روانشانسی درد
دکتر مهدی شریفیان
710,000
روانشناسی شناختی و فراشناختی
دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ دکتر نفیسه یاری مقدم
1,230,000
روش اجزای محدود در مهندسی
S.S.RAO ؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ آقای فرزاد فریبا
970,000
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
880,000
روش های آزمایشگاهی در میکروبیولوژی
دکتر علی اکبر صفری سنجانی؛ آقای زاهد شریفی؛ خانم محبوبه صفری سنجانی
790,000
روش های آماری در پژوهش های درون شیشه ای
دکتر هدایت باقری؛ پژمان آزادی
300,000
روش های تحلیل جمعیت شناسی
فرحت یوسف؛ دکتر حاتم حسینی؛ میلاد بگی؛ جو. ام. مارتین؛ دیوید ا. سوانسون
1,380,000
روش های عددی پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
620,000
روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم
دکتر غلامحسین مجذوبی
1,910,000
زبان تخصصی معماری
دکتر سعید علی تاجر؛ دکتر اکرم مهدوی پارسا
280,000
زبان مدل سازی لینگو ج 1
دکتر رامین صادقیان
950,000
زبان مدل سازی لینگو ج 2
دکتر رامین صادقیان
900,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه