تعداد عنوان ها: 403
زیست شناسی تاک
مالینز و همکاران ؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمود اثنی عشری؛ پرویز الماسی
380,000
زمین شناسی اقتصادی
والتر ال پل؛ دکتر مهرداد براتی
1,570,000
زمین شناسی ساختاری ج 1
دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری؛ مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :
1,140,000
زمین شناسی ساختاری ج 2
مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :؛ دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری
1,460,000
زمین شناسی ساختاری کاربردی
دکتر سیدجعفر حسینی دوست امیرحسین صدری لیلی ایزدی کیان
1,060,000
زمین شناسی مهندسی پیشرفته
دکتر مجتبی حیدری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی
1,930,000
زمین شناسی مهندسی خاک
دکتر محمدحسین قبادی سید ساجدالدین موسوی
1,200,000
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی
دکتر محمدحسین قبادی
660,000
زمین شناسی مهندسی کارست
دکتر محمدحسین قبادی
950,000
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
دکتر غلامرضا خانلری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی؛ دکتر یاسین عبدی لر
1,360,000
زمین شناسی نفت
دکتر حسن محسنی
640,000
زمین غیر قابل دسترس
جی سی براون ؛ ا. ای. موست ؛ دکتر فرهاد آلیانی
380,000
زمینه فرهنگی یگانگی فرد-سازمان
دکتر محمدرضا اردلان
160,000
سیاست و حکومت در اسکاندیناوی
آرتر،دیوید ؛ دکتر رضا رحمتی
1,300,000
سیری در حکمت عملی (ارسطو-فارابی-بوعلی سینا)
دکتر فرشته ندری ابیانه
450,000
سیستماتیک سیالات درگیر
آقای رابرت اچ گلداستین؛ خانم نرگس دانشور؛ آقای محمد معانی جو؛ تی جیمز رینولدز
600,000
سیستماتیک گیاهی
دکتر عباس شاهسواری
1,170,000
سکه های ساسانی استان همدان
دکتر آزاده حیدرپور؛ دکتر کتایون فکری؛ دکتر فریبا شریفیان
1,270,000
سم شناسی
دکتر محمد خانجانی؛ دکتر علی اصغر پور میرزا
1,500,000
سنگ نگاره های استان همدان
دکتر یعقوب محمدی فر؛ دکتر اسماعیل همتی ازندریانی
580,000
سنگ های گرانوتوئیدی
دکتر دی. بی. کلارک؛ دکتر اشرف ترکیان
400,000
سنگ های مشکل آفرین
دکتر محمدحسین قبادی؛ دکتر سید ساجدین موسوی
990,000
شاه همدان
دکترپرویز اذکایی
1,300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه