موضوعات: ادبیات / اقتصاد
تعداد عنوان ها: 24
اصول و مبانی بیمه های مسئولیت مدنی
دکتر محمد حسن فطرس یداله عبدالمالکی
49,000
انسان شناسی فرهنگی
فرانک رابرت وای ولو؛ دکتر علیرضا قبادی
27,000
انسان و شهر
دکتر اسدالله نقدی
170,000
بسته نرم افزاری سازمان ملل برای اندازه گیری مرگ و میر
دکتر حاتم حسینی؛ آقای مهدی رضایی
98,000
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
دکتر عباس صمدی
120,000
جهانی شدن و چالش های آن
اندریو سی سوبل؛ دکتر سیدمرتضی هزاوه ای؛ دکتر محمد جعفر بنی اردلان
80,000
حسابداری میانه (1)
دکتر حسن زلقی مرتضی بیات
180,000
درآمدی بر نظام مفهوم سازی استعاری در نهج البلاغه
دکتر مرتضی قائمی؛ دکتر پژمان آزادی
220,000
راهنمای بالینی زوج درمانی
دکتر رزیتا امانی محمدرضا مجذوبی، صالح سپهری فر؛ گورمن، آلن اس :
260,000
روش های تحلیل جمعیت شناسی
فرحت یوسف؛ دکتر حاتم حسینی؛ میلاد بگی؛ جو. ام. مارتین؛ دیوید ا. سوانسون
250,000
قرن بیست و یکم: قرن آمریکا؟
سعید اللاوندی؛ دکتر مرتضی هزاوه ای؛ دکتر بیژن کرمی
15,000
کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت
دکتر حمید سپهردوست
70,000
کاربرد رایانه در جمعیت شناسی (همراه با CD)
دکتر حاتم حسینی محمد ترکاشوند
112,000
مباحثی از اقتصاد محیط زیست
دکتر محمدحسن فطرس
21,000
مبارزه با تغییرات آب وهوایی
آقای سون لیندکوئیست؛ دکتر محمدحسن فطرس؛ آقای جواد براتی
80,000
مشکلات یاددهی و یادگیری یا رویکرد بین رشته ای
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ دکتر اعظم معتمدی
100,000
مقدمه ای بر مردم شناسی
دکتر رحیم فرخ نیا
مکان یابی صنعتی با رویکرد اقتصاد فضا
دکتر نادر مهرگان،یونس تیموری
130,000