تعداد عنوان ها: 350
طراحی و پیاده سازی کامپایلرها
نرگس السادات بطحائیان
68,000
ظفرنامه
دکتر غلامحسین صدیقی
110,000
علف های هرز در مزرعه چغندر قند
دکتر فضل اله تاج بخش
98,000
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
دکتر جمال قره خانی؛ دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر رضا برحمت
65,000
عناصر کمیاب خاکی در سنگ های الترامافیک و کانی های آن ها
لسنوف، فلیکس پتروویچ :؛ دکتر فرهاد آلیانی زینب دارایی زاده
330,000
فتوژئولوژی و فتوگرامتری
دکتر جعفر حسینی دوست
32,000
فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی
دکتر سید رسول عمادی
110,000
فرهنگ مردم همدان
پرویز اذکانی(سپیتمان)
60,000
فرهنگ مصور اصطلاحات کنه شناسی
دکتر محمد خانجانی؛ پریسا لطف الهی
110,000
فیزیک خاک کاربردی
آر.جی هنکس؛ جی.ال. اشکرافت؛ دکتر علی اکبر محبوبی؛ دکتر علی اصغر نادری
24,000
فیزیک کوانتومی 2
دکتر سعیده زربونی؛ بابک ژاله
170,000
فیزیولوژی جانوری
دکتر ناصر میرازی
340,000
فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله
میکلوس فاوست؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمدرضا کیمیایی طلب
198,000
فیزیولوژی و تکنولوزی پس از برداشت
دکتر محمود اثنی عشری محمدرضا زکائی خسروشاهی
138,000
فیزیولوژی ورزش بالینی ج اول
پولاک، ویلمور؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر ضیاء فلاح محمدی
175,000
فیزیولوژی ورزش بالینی ج دوم
دکتر فرزاد ناظم ضیاء فلاح محمدی؛ پولاک، ویلمور :
135,000
فهرست توصیفی نسخه های خطی
پرویز اذکایی (سپیتمان)
40,000
فولادهای زنگ نزن خوردگی یکنواخت و خوردگی در دماهای بالا
دکتر آرش فتاح الحسینی؛ پرویز محمدیان؛ احمد ساعتچی
120,000
قانون ابن سینا شارحان و مترجمان آن
حکیم سید ظل الرحمن؛ سید عبدالقادر هاشمی
75,000
قرآن و جامعه شناسی
مجموعه مقالات
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه