تعداد عنوان ها: 340
فرهنگ مصور اصطلاحات کنه شناسی
دکتر محمد خانجانی؛ پریسا لطف الهی
110,000
فیزیک خاک کاربردی
آر.جی هنکس؛ جی.ال. اشکرافت؛ دکتر علی اکبر محبوبی؛ دکتر علی اصغر نادری
24,000
فیزیک کوانتومی 2
دکتر سعیده زربونی؛ بابک ژاله
170,000
فیزیولوژی جانوری
دکتر ناصر میرازی
340,000
فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله
میکلوس فاوست؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمدرضا کیمیایی طلب
198,000
فیزیولوژی و تکنولوزی پس از برداشت
دکتر محمود اثنی عشری محمدرضا زکائی خسروشاهی
138,000
فیزیولوژی ورزش بالینی ج اول
پولاک، ویلمور؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر ضیاء فلاح محمدی
175,000
فیزیولوژی ورزش بالینی ج دوم
پولاک، ویلمور :؛ دکتر فرزاد ناظم ضیاء فلاح محمدی
135,000
فهرست توصیفی نسخه های خطی
پرویز اذکایی (سپیتمان)
40,000
فولادهای زنگ نزن خوردگی یکنواخت و خوردگی در دماهای بالا
دکتر آرش فتاح الحسینی؛ پرویز محمدیان؛ احمد ساعتچی
120,000
قانون ابن سینا شارحان و مترجمان آن
حکیم سید ظل الرحمن؛ سید عبدالقادر هاشمی
75,000
قرآن و جامعه شناسی
مجموعه مقالات
30,000
قرن بیست و یکم: قرن آمریکا؟
سعید اللاوندی؛ دکتر مرتضی هزاوه ای؛ دکتر بیژن کرمی
15,000
قطعات ریختگی آلیاژهای آلومینیوم
جی گیلبرت کافمن ؛ ا لوینا ل روی؛ دکتر آرش فتاح الحسینی
170,000
قواعد فقه مدنی
دکتر اسداله لطفی
10,000
قواعد فقه مدنی 2
دکتر اسداله لطفی
15,000
کاربرد آب درمانی
کوین ای ویک؛ دکتر علی یلفانی،؛ لیلا احمدنژاد؛ بهنام غلامی بروجنی
230,000
کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت
دکتر حمید سپهردوست
70,000
کاربرد رایانه در جمعیت شناسی (همراه با CD)
دکتر حاتم حسینی محمد ترکاشوند
112,000
کاربرد رایانه در علوم انسانی
دکتر اکبر مؤمنی راد؛ دکتر مریم پورجمشیدی؛ مریم زارع احتشامی
230,000
کاربرد فناوری در آموزش زبان انگلیسی
دکتر حسن سودمند افشار؛ گوین دادنی، نیکی هاکلی :
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه