موضوعات: شیمی
تعداد عنوان ها: 30
آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2
دکتر الهه مدرکیان
400,000
آزمایش های شیمی عمومی 1و2
دکتر جلال ارجمندی
660,000
از مفاهیم پایه تا پیشرفته شیمی آلی
دکتر محمدعلی زلفی زلفی گل؛ دکتر میثم یاری
2,100,000
اصول شیمی آلی فلزی
پ. پاول ؛ دکتر داوود آذریفر
1,250,000
اصول و تکنیک های NMR
دکترحسن کی پور محمد حسن زبرجدیان
820,000
الکتروشیمی در سنتز آلی
جیری ولکه؛ فرانتیسک لیسکا؛ دکتر اسلام صلاحی فر؛ دکتر مهدی جمشیدی؛ دکتر صادق خزل پور
1,000,000
ایمنی در آزمایشگاه
دکتر عباس افخمی
880,000
ترمودینامیک سیستم های کوچک 1
تی- ال- هیل؛ دکتر فخری کرمانپور
950,000
ترمودینامیک سیستم های کوچک 2
دکتر تی . ال ؛ هیل؛ دکتر فخری کرمانپور
730,000
ترمودینامیک شیمیایی
بیرمن کیو؛ دکتر حسین ایلوخانی
430,000
تئوری و مسائل شیمی تجزیه
آدون الف گرداس؛ دکتر عباس افخمی
1,180,000
تئوری و مسائل شیمی فیزیک
کلاید آرمنز؛ امیرعباس رفعتی؛ مژگان نجفی
870,000
حالت مایع (کاربردهای شبیه سازی کامپیوتری)
دیوید ام هپز؛ دکتر فخری کرمانپور
690,000
حل مسئله در شیمی تجزیه
دکتر تی. پی. هاجیونو؛ دکتر عباس افخمی؛ علیرضا زارعی
2,200,000
شیمی معدنی جلد 1
گری.ال.میسلر، دونالد ای.تار ؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی؛ دکتر مؤید حسینی صدر
1,290,000
شیمی معدنی جلد 2
آقای گری.ال. میسلر؛ آقای دونالدای تار؛ دکتر سید جواد صابونچی؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر مؤید صدر
1,350,000
شیمی هسته ای و حفاظت در برابر اشعه
دکتر ابراهیم کارخانه ای
600,000
کمومتریکس طراحی آزمایش
ای. دی . مورگان ؛ دکتر عباس افخمی
780,000
کنترل کیفیت آب مبانی و روش ها
دکتر سیمین اسدآبادی؛ دکتر زهره مرآتی؛ فرناز جعفری
1,580,000
لترال فلو ایمونواسی
دکتر عباس افخمی؛ دکتر حسن باقری؛ دکتر حسین خوش سفر
620,000
مبانی سنتز ترکیبات آلی
دکتر محمدعلی زلفی گل؛ دکتر وحید خاکی زاده؛ هادی غلامی
1,980,000
مخفف ها در شیمی
دکتر احمد خرم آبادی زاد؛ اعظم شیری
340,000
مسائل برگزیده شیمی فیزیک
دکتر فخری کرمانپور
540,000
مقدمه ای بر آمار در شیمی تجزیه
دکتر عباس افخمی؛ دکتر طیبه مدرکیان؛ دکتر مظاهر احمدی
900,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه