کنترل کیفیت آب مبانی و روش ها

موضوعات :
شیمی
شابک: 978-6001283154
تعداد صفحات: 395
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1399
قیمت : 800,000 ریال
نوع جلد : سلفون
اندازه : وزیری
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
فصل اول: ایمنی در آزمایشگاه شیمی
فصل دوم: روش های بیان غلظت
فصل سوم: تیتراسیون
فصل چهارم: تیمار آماری نتایج آزمایشگاهی
فصل پنجم: آنالیز رگرسیون
فصل ششم: کالیبراسیون
فصل هفتم: تصفیه آب و پساب در صنعت
فصل هشتم: آزمایش های بنیادین در کنترل کیفیت آب
فصل نهم: در آزمایشگاه کنترل کیفیت آب
فصل دهم: تهیه محلول ها در عمل
واژه نامه
فایل های مرتبط
امتیاز دهی