برچسب ها: حقوق سازمان ملل متحد

حقوق و رویه سازمان ملل متحد

3,500,000 ریال
سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان جهانی است که وجود ارکانی همچون شورای امنیت، مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری؛ جایگاه رفیعی به این سازمان در نظام حقوق بین الملل، بخشیده است.نویسنده کتاب (مرحوم پروفسور بندتو کونفورتی) عضو پیشین هیات مدیره اکادمی حقوق بین الملل لاهه و از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی بود.ویژگی ممتاز این کتاب، بررسی توامان حقوق و رویه سازمان ملل متحد است.
مقدمه
فصل اول: عضویت ملل متحد
فصل دوم: ارکان
فصل سوم: کارکردها
فصل چهارم: مصوبات سازمان