کاربست داستان سرایی سازمانی در توسعه منابع انسانی

990,000 ریال
کتاب «کاربست داستان‌سرایی سازمانی در توسعه منابع انسانی» توسط انتشارات دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد.

از گذشته‌های دور، نیاکانمان به قصه‌ها و داستان‌ها علاقه‌مند بودند؛ به همین دلیل است که داستان‌سرایان همواره جایگاه خاصی در زندگی بشری داشته‌اند. قصه‌ها و داستان‌ها در زندگی همۀ ما ریشه دوانده‌اند. بسیاری از آموخته‌هایمان از داستان‌ها نشئت می‌گیرد.

اهمیت داستان‌سرایی تا بدان جاست که پای آن به کسب‌وکارها نیز باز شده است! سازمان‌ها، به‌عنوان وجه غالب زندگی مدرن، یکی از زمینه‌های جولان روایت‌ها و داستان‌های زندگیِ انسانی هستند. استفاده از روایت‌ها و داستان‌ها در محیط‌های کاری و در راستای تحقق اهداف سازمانی را داستان‌سرایی سازمانی می‌گویند. گفته می‌شود رهبران موفق، کسانی هستند که از مهارت لازم در داستان‌سرایی برخوردارند. ازاین‌رو، در سال‌های اخیر، علاقۀ اندیشمندان و مشاوران و مدیران سازمان‌ها به این مهارت نرم و ابزار ارزشمندِ راهبردی، افزایش یافته است.

کتاب حاضر شامل پنجاه داستان آموزنده و جذاب دربارۀ مفاهیم و موضوعات مرتبط با توسعۀ منابع انسانی و توسعۀ سازمانی است. همچنین در این کتاب، رهنمودهایی برای تعمق و تأمل پیرامون هرکدام از این داستان‌ها ارائه شده است. این کتاب با هدف تقویت مهارت داستان‌سرایی سازمانیِ رهبران و مدیران سازمان‌ها ترجمه شده است.