کارآفرینی آموزشی و برنامه درسی

موضوعات :
ادبیات
شابک: ‬‭ 9786001283161
تعداد صفحات: 226
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1400
قیمت : 670,000 ریال
نوع جلد : سلفون خارجی
اندازه : وزیری
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
فصل اول؛ کار، فرهنگ کار و آثار بیکاری
مقدمه
مفهوم کار
فرهنگ کار
قابلیت استخدامی یا اشتغال پذیری
بیکاری
فضای کسب و کار در ایران
وضعیت فضای کسب و کار در جهان
چالشهای کار در عصر جدید
خلاصه ی فصل
فصل دوم؛ کارآفرینی (مفهوم، تاریخچه و مدلها)
مقدمه
مفهوم کارآفرینی
کارآفرینی در بستر تاریخ
اهمیت کارآفرینی
انواع کارآفرینی
مدلهای کارآفرینی
عوامل و موانع مؤثر بر کارآفرینی
خلاصه ی فصل
فصل سوم؛ برنامه‌ریزی شغلی
مقدمه
مفهوم مسیر شغلی
پیشینه راهنمایی و هدایت شغلی در جهان و ایران
برنامه‌ریزی مسیر شغلی و هدایت تحصیلی
اهداف برنامهریزی مسیر شغلی
خلاصه ی فصل
فصل چهارم؛ آموزش کارآفرینی
مقدمه
آموزش کارآفرینی
آموزش کارآفرینی و برخی از روش های آموزشی مرتبط
آموزش کارآفرینی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده
ویژگیهای کارآفرینان
ایجاد ارزش به عنوان هسته مشترک آموزش کارآفرینی
ویژگیهای سیستم آموزشی کارآفرینانه (چگونه میتوانیم آموزش کارآفرینی را انجام دهیم؟)
خلاصه ی فصل
فصل پنجم؛ کارآفرینی آموزشی
مقدمه
مفهوم کارآفرینی آموزشی
تفاوت کارآفرینی آموزشی با آموزش کارآفرینی
مهارتها و ویژگی های کارآفرین آموزشی
ایده ها و فرصت های کارآفرینی آموزشی
خلاصه ی فصل
فصل ششم؛ برنامه‌درسی کارآفرینی
مقدمه
برنامه درسی کارآفرینی
اهداف برنامه درسی کارآفرینی
محتوای برنامه درسی کارآفرینی
شیوه های تدریس برنامه درسی کارآفرینی
ارزشیابی برنامه درسی کارآفرین
خلاصه ی فصل
فصل هفتم؛ نمونه های برنامه درسی کارآفرینی
مقدمه
برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه هاروارد
برنامه درسی کارآفرینی کالج الین
برنامه درسی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا
خلاصه ی فصل
منابع و مراجع
منابع فارسی
منابع لاتین
واژه نامه
فایل های مرتبط
امتیاز دهی