مقدمه ای بر آمار در شیمی تجزیه

موضوعات :
شیمی
شابک: 978-6001283239
تعداد صفحات: 226
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1399
قیمت : 550,000 ریال
نوع جلد : سلفون خارجی
اندازه : وزیری
افزودن به سبد خرید

سرفصل ها
1. آشنایی با مفاهیم اولیه
2. توزیع داده
3.آرمون های معنی داری
4.تحلیل واریانس دو طرفه و برهمکنش عامل ها
5. روش های معیارگیری در تجزیه دستگاهی
6. رگرسیون خطی چندگانه
7. هم مقیاس کردن داده ها
8. ضمیمه ها
فایل های مرتبط
امتیاز دهی