برچسب ها: طراحی کارخانه ماشین‌های صنایع غذایی عملیات واحد جداسازی غشایی دستگاه‌های بسته‌بندی پمپ‌ها دیگ بخار اکسترودر خوردگی

ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی

1,400,000 ریال
خلاصه پیشگفتار:
در سه فصل ابتدای کتاب "ماشین‌ها و تجهیزات صنایع غذایی" اصول طراحی و تأسیس کارخانه‌های مواد غذایی، ویژگی‌های ساختمان واحدهای تولیدی و نحوه استقرار و جانمایی ماشین‌ها و تجهیزات در خط تولید به‌صورت مختصر توضیح داده شده است. سپس کلیه ماشین‌ها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع غذایی، در شانزده فصل معرفی و کاربرد، ویژگی‌ها، عملکرد و نکات مربوط به کار با هریک از دستگاه‌ها مورد بررسی قرارگرفته است. در دو فصل انتهایی نیز نکات مربوط به تأسیسات برق کارخانه و فرآیند خوردگی در تجهیزات صنایع غذایی توضیح داده شده است که می‌تواند به آگاهی دانشجویان و کاربر دستگاه‌ها در زمینه نگهداری و افزایش عمر تجهیزات کمک نماید.