موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 75
آب های زیر زمینی
دکتر محمد حسین قبادی
160,000
از صفر تا بینهایت
آقای کنستانس رید ؛ دکتر اسماعیل فیضی
50,000
آزمایش های رسوب شناسی
دکتر سعید خدابخش
50,000
آشنایی با فیزیک کوانتومی
دکتر سعیده زریونی
66,000
اصول محاسبات ماتریسی
دکتر تألیف: دیوید آس. وانکیز ترجمه: حمید اسمعیلی
200,000
اصول مکانیک سنگ
دکتر غلامرضا خانلری
250,000
اصول مهندسی ساحل
غلامرضا خانلری یاسین عبدی لر
185,000
الکترونیک 1
دکتر قدیر اخوان
17,500
ایمنی در آزمایشگاه
دکتر عباس افخمی
35,000
آنالیز عددی سبز رنگ
دکتر حمید اسمعیلی
54,000
آنالیز عددی قسمت اول
دکتر ریچارد.ال.بوردن ؛ داگلاس فایرز ؛ ابراهیم محمودآبادی
180,000
آنالیز عددی قسمت دوم
دکتر ریچارد.ال.بوردن ؛ داگلاس فایرز ؛ ابراهیم محمودآبادی
180,000
آنالیز عددی مبتنی بر متلب
دکتر عبدالوهاب فرس آبرونالد ب، گاونتر؛ دکتر حمید اسمعیلی
270,000
بافت سنگ های آذرین و دگرگونی
دکتر علی اصغر سپاهی محمد میری
35,000
برنامه ریزی خطی بزرگ
دکترابراهیم محمودآبادی
98,000
برنامه ریزی خطی قسمت اول
ابراهیم محمود آبادی
131,000
برنامه ریزی خطی قسمت دوم
ابراهیم محمود آبادی
98,000
برنامه ریزی خطی کوچک
دکترابراهیم محمودآبادی؛ دکتر مجید یوسفی خوشبخت
180,000
برنامه ریزی غیر خطی
دکتر حمید اسمعیلی؛ دکتر آ.ل پرسینی
65,000
بلور شناسی (هندسه فیزیک)
دکتر فرهاد آلیانی
20,000
بهینگی شبکه
و. ک. بالاکریشنان ؛ دکتر مهدی قیاسوند
125,000
بوم - جامعه شناسی گیاهی
دکتر مرتضی عطری
260,000
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
دکتر عباس صمدی
120,000
تکنیک خلأ
دکتر مهدی حاج ولینی
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه