مراکز پخش و فروش انتشارات

دفتر مرکزی:  همدان – خیابان شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلی سینا – مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

تلفن: 38290941 - 081

دورنگار: 38291276 – 081

دفتر فروش اینترنتی: همدان – چهارراه تختی

تلفن: 09392497102

فروشگاه شماره یک: همدان – چهار راه پژوهش – روبروی پارک مردم – کتابسرای بوعلی

تلفن: 38380585 - 021

فروشگاه شماره دو: همدان – خیابان مهدیه – روبروی خانه معلم – انتشارات دانشجو  

تلفن: 38378010 – 081

فروشگاه شماره سه: تهران – میدان انقلاب – خیابان لبافی نژاد (بعد از چهارراه کارگر جنوبی) بعد از فروشگاه شیلات – پلاک 237 – فروشگاه کتابیران

تلفن: 66926687  -   66423416

فروشگاه شماره سه: تهران – میدان انقلاب – خیابان لبافی نژاد بین 12 فرپوردین و اردیبهشت – پلاک 206 - فروشگاه نورپردازان

تلفن: 66411173 - 66494409