مراکز پخش و فروش انتشارات

دفتر مرکزی:  همدان – خیابان شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلی سینا – مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

تلفن: 38290941 - 081

دورنگار: 38291276 – 081

دفتر فروش اینترنتی: همدان – چهارراه تختی

تلفن: 09392497102

فروشگاه شماره یک: همدان – چهار راه پژوهش – روبروی پارک مردم – کتابسرای بوعلی

تلفن: 38380585 - 021

فروشگاه شماره دو: همدان – خیابان مهدیه – روبروی خانه معلم – انتشارات دانشجو  

تلفن: 38378010 – 081

فروشگاه شماره سه: تهران – خیابان انقلاب – خیابان لبافی نژاد لبن فروردین و اردیبهشت – پلاک 238– مرکز پخش کتابیران

تلفن: 02166411173-   02166414474

فروشگاه شماره چهار: تهران – میدان انقلاب – روبروی درب اصلی دانشگاه تهران - مجتمع فرهنگی فروزنده - طبقه همکف - پلاک 316

تلفن: 02166952933 - 02166952934