موضوعات: کشاورزی
تعداد عنوان ها: 51
میکروبیولوژی عمومی جلد نخست (باکتری ها و ویروس ها)
دکتر علی اکبرصفری سنجانی؛ خانم معصومه قنبری
73,000
مباحث نوین در بیوتکنولوژی گیاهی
دکتر هدایت باقری
140,000
آب زیر زمینی
تانگارار جان؛ دکتر صفر معروفی؛ دکتر حسین طبری
300,000
هضم آزمایشگاهی در خوک و طیور
فولر، ملکوم ؛ دکتر علی اصغر ساکی
56,000
روش های آماری در پژوهش های درون شیشه ای
دکتر هدایت باقری؛ پژمان آزادی
302,000
بیماری شناسی گیاهی مولکولی
ام. دیکینسون؛ دکتر دوستمراد ظفری فرناز جلالی
120,000
مواد آلی خاک
دکتر علی اکبرصفری سنجانی
190,000
مبانی اولیه هواشناسی
سیهالیس لازاویدیس؛ دکتر علی اکبر سبزی پرور؛ سعید هلالی
98,000
فیزیک خاک کاربردی
آر.جی هنکس؛ جی.ال. اشکرافت؛ دکتر علی اکبر محبوبی؛ دکتر علی اصغر نادری
24,000
کلیات اکولوژی گیاهی
آقای ژرژ لمه؛ دکتر جلال اسلامی
220,000
واژه نامه هواشناسی کشاورزی
دکتر علی اکبر سبزی پرور
180,000
کنه های زیان آور محصولات کشاروزی ایران
دکتر محمد خانجانی؛ دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
52,000
میکروبیولوژی شکمبه
بی ای دهوریتی ؛ دکتر داریوش علیپور
67,000
مکانیک سیالات (هیدرولیک مقدماتی)
دکتر حسین بانژاد؛ حمید محب زاده احسان علیائی، محمد پردل نوقابی
105,000
هواشناسی و اقلیم شناسی در علوم کشاورزی
دکتر علی اکبر سبزی پرور
650,000
زیست شناسی تاک
مالینز و همکاران ؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمود اثنی عشری؛ پرویز الماسی
27,000
برآورد تغذیه آب زیرزمینی
ریچارد هیلی؛ دکتر عبدلله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی؛ میثم ربانی فر
300,000
نقش گیاهان پوششی در پایداری بوم نظام های کشاورزی
دکتر گودرز احمدوند؛ دکتر مهدی غفاری
290,000
آفات و بیماری های سیر و پیاز
هوارد اف شوارتز؛ اس کریشما؛ دکتر دوستمراد ظفری؛ آقای روشن محمدی
210,000
اقتصاد تولید (مبانی نظریه بهینه سازی تولید)
دکتر سوند راسموسن؛ دکتر حبیب شهبازی؛ دکتر حمید بلالی
260,000
ارزشیابی مواد خوراکی
پی. اوسوچی،آی. وی.ساهلان اچ، خلیلی؛ دکتر علی اصغر ساکی؛ خانم زهرا زمانی
50,000
آفات گیاهان زراعی ایران
دکتر محمد خانجانی
480,000
مبانی و اصول علمی تویلد محصولات زراعی
دکتر خسرو پیری؛ دکتر ناصر اکبری؛ دکتر سعید حیدری
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه