موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 84
تکتونیک
ایلدریج مورس؛ روبرت تویس؛ دکتر سیر جعفر حسینی دوست؛ مهندس اسماعیل صدری؛ مهندس محمد خیری
500,000
سنگ های مشکل آفرین
دکتر محمدحسین قبادی؛ دکتر سید ساجدین موسوی
380,000
اصول محاسبات ماتریسی
دیوید آس. وانکیز ؛ خانم حمید اسمعیلی
360,000
سیستماتیک سیالات درگیر
آقای رابرت اچ گلداستین؛ خانم نرگس دانشور؛ آقای محمد معانی جو؛ تی جیمز رینولدز
210,000
بهینگی شبکه
و. ک. بالاکریشنان ؛ دکتر مهدی قیاسوند
125,000
ریاضیات به روش ساده آنالیز ریاضی
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
45,000
آب های زیر زمینی
دکتر محمد حسین قبادی
270,000
اصول مکانیک سنگ
دکتر غلامرضا خانلری
350,000
سیستماتیک گیاهی
دکتر عباس شاهسواری
240,000
تکامل و گسترش گیاهان گلدار
دکتر عباس شاهسواری
34,000
از صفر تا بینهایت
کنستانس رید ؛ دکتر اسماعیل فیضی
90,000
آزمایش های رسوب شناسی
دکتر سعید خدابخش
100,000
ریاضیات عمومی (جلد 3)
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
180,000
زمین شناسی ساختاری ج 1
مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :؛ دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری
210,000
زمین شناسی ساختاری ج 2
مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :؛ دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری
220,000
زمین شناسی مهندسی خاک
دکتر محمدحسین قبادی سید ساجدالدین موسوی
230,000
فیزیک کوانتومی 2
دکتر سعیده زربونی؛ بابک ژاله
170,000
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی
دکتر محمدحسین قبادی
125,000
فتوژئولوژی و فتوگرامتری
دکتر جعفر حسینی دوست
32,000
مبانی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
آیان اسندون ؛ دکتر مرتضی شفیعی موسوی؛ دکتر علی کدخدایی
150,000
زمین شناسی اقتصادی
والتر ال پل؛ دکتر مهرداد براتی
260,000
زمین غیر قابل دسترس
جی سی براون ؛ ا. ای. موست ؛ دکتر فرهاد آلیانی
150,000
ریاضیات مهندسی
دکتر حمید اسمعیلی
120,000
فیزیولوژی جانوری
دکتر ناصر میرازی
340,000
مبانی زمین شناسی مهندسی
دکتر محمدحسین قبادی
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه