موضوعات: ادبیات / اقتصاد
تعداد عنوان ها: 23
مقدمه ای بر مردم شناسی
دکتر رحیم فرخ نیا
اصول و مبانی بیمه های مسئولیت مدنی
دکتر محمد حسن فطرس یداله عبدالمالکی
120,000
حسابداری میانه (1)
دکتر حسن زلقی مرتضی بیات
180,000
انسان شناسی فرهنگی
فرانک رابرت وای ولو؛ دکتر علیرضا قبادی
160,000
بسته نرم افزاری سازمان ملل برای اندازه گیری مرگ و میر
دکتر حاتم حسینی؛ آقای مهدی رضایی
98,000
انسان و شهر
دکتر اسدالله نقدی
270,000
روش های تحلیل جمعیت شناسی
فرحت یوسف؛ دکتر حاتم حسینی؛ میلاد بگی؛ جو. ام. مارتین؛ دیوید ا. سوانسون
250,000
راهنمای بالینی زوج درمانی
دکتر رزیتا امانی محمدرضا مجذوبی، صالح سپهری فر؛ گورمن، آلن اس :
260,000
چالش های جهانی شدن
اندریو سی سوبل؛ دکتر سیدمرتضی هزاوه ای؛ دکتر محمد جعفر بنی اردلان
80,000
آمار در اقتصاد و مدیریت (کاربرد Minitab)
دکتر حمید سپهردوست
400,000
کاربرد رایانه در جمعیت شناسی (همراه با CD)
دکتر حاتم حسینی محمد ترکاشوند
112,000
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
دکتر عباس صمدی
120,000
مکان یابی صنعتی با رویکرد اقتصاد فضا
دکتر نادر مهرگان،یونس تیموری
130,000
مباحثی از اقتصاد محیط زیست
دکتر محمدحسن فطرس
21,000
قرن بیست و یکم: قرن آمریکا؟
سعید اللاوندی؛ دکتر مرتضی هزاوه ای؛ دکتر بیژن کرمی
15,000
مبارزه با تغییرات آب وهوایی
آقای سون لیندکوئیست؛ دکتر محمدحسن فطرس؛ آقای جواد براتی
80,000
مشکلات یاددهی و یادگیری یا رویکرد بین رشته ای
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ دکتر اعظم معتمدی
100,000