موضوعات: مهندسی
تعداد عنوان ها: 35
مواد هیدروژل: سنتز، خواص و کاربرد در داروسازی
دکتر حمید اصفهانی؛ آقای سید پویا محمدی
180,000
الاستییته و ژئومکانیک
پروفسور دیویس وسالوادرای ؛ دکتر وحیدرضا اوحدی
200,000
ارتعاشات در مهندسی و حل مسائل آن
دکتر ابوالقاسم مکانیک
68,000
ارتعاشات سیستم های مکانیکی و سازه ای با کاربردهای کامپیوتری ج دوم
دکتر ام. ال. جیمز ... و (دیگران) ؛ دکتر ابوالقاسم مکانیک
150,000
نیروگاه بخار
دکتر فضل ا... اسکندری منجیلی
85,000
روش اجزای محدود در مهندسی
S.S.RAO ؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ آقای فرزاد فریبا
117,000
فولادهای زنگ نزن خوردگی یکنواخت و خوردگی در دماهای بالا
دکتر آرش فتاح الحسینی؛ پرویز محمدیان؛ احمد ساعتچی
120,000
مقاومت مصالح II
دکتر غلامحسین مجذوبی
52,000
مکانیک شکست
دکتر غلامحسین فرهی
140,000
مقاومت مصالح
گیبر تیموشینکو؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ دکتر محمود نیلی
290,000
مقاومت مصالح III
دکتر غلامحسین مجذوبی علی علوی نیا
118,000
مهندسی کیفیت با استفاده از طراحی اثر زدا
مدهاوای فادکه؛ آقای عبدالحسین خدایوندی
15,900
روش های عددی پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
49,000
مبانی مهندسی خوردگی
دکتر آرش فتاح الحسینی احمد ساعتچی
60,000
مبانی مهندسی برق
دکتر محمدحسن مرادی احسان قاسمی مقدم
72,000
مکانیک شکست کلاسیک
دکتر رحمن سیفی؛ دکتر علی شیرازی؛ دکتر فرشاد عباسی
120,000
مقدمه ای بر بهینه سازی ترکیبیاتی
دکتر جواد بهنامیان
200,000
روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم
دکتر غلامحسین مجذوبی
320,000
طراحی و پیاده سازی کامپایلرها
نرگس السادات بطحائیان
68,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته
دکتر محمد مهدی رشیدی
34,000
نقشه کشی صنعتی 2
دکتر علی علوی نیا؛ آقای مهندس امیرحسین زمانیان
185,000
قطعات ریختگی آلیاژهای آلومینیوم
جی گیلبرت کافمن ؛ ا لوینا ل روی؛ دکتر آرش فتاح الحسینی
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه