موضوعات: مهندسی
تعداد عنوان ها: 48
مواد هیدروژل: سنتز، خواص و کاربرد در داروسازی
دکتر حمید اصفهانی؛ آقای سید پویا محمدی
220,000
اندازه گیری دقیق ابعادی ج 2
حمیدرضا دزفولیان
250,000
الاستییته و ژئومکانیک
پروفسور دیویس وسالوادرای ؛ دکتر وحیدرضا اوحدی
150,000
ارتعاشات سیستم های مکانیکی و سازه ای با کاربردهای کامپیوتری ج دوم
دکتر ام. ال. جیمز ... و (دیگران) ؛ دکتر ابوالقاسم مکانیک
150,000
ارتعاشات در مهندسی و حل مسائل آن
دکتر ابوالقاسم مکانیک
150,000
پوشش های نانوکامپوزیتی فوق سخت
دکتر خانعلی نکوئی؛ دکتر اشکان ذوالریاستین؛ دکتر حسن علم خواه
300,000
اندازه گیری دقیق ابعادی ج 1
حمیدرضا دزفولیان
300,000
فولادهای زنگ نزن خوردگی یکنواخت و خوردگی در دماهای بالا
دکتر آرش فتاح الحسینی؛ پرویز محمدیان؛ احمد ساعتچی
210,000
مقاومت مصالح II
دکتر غلامحسین مجذوبی
490,000
مبانی مهندسی خوردگی
دکتر آرش فتاح الحسینی احمد ساعتچی
220,000
روش های عددی پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
370,000
نیروگاه بخار
دکتر فضل ا... اسکندری منجیلی
85,000
زبان مدل سازی لینگو ج 1
دکتر رامین صادقیان
420,000
مقدمه ای بر روش های الکتروشیمیایی خوردگی
ویلیام استفان نایت؛ دکتر آرش فتاح الحسینی
170,000
مهندسی کیفیت با استفاده از طراحی اثر زدا
مدهاوای فادکه؛ آقای عبدالحسین خدایوندی
150,000
مقاومت مصالح
گیبر تیموشینکو؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ دکتر محمود نیلی
900,000
روش اجزای محدود در مهندسی
S.S.RAO ؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ آقای فرزاد فریبا
480,000
مکانیک شکست
دکتر غلامحسین فرهی
360,000
مقاومت مصالح III
دکتر غلامحسین مجذوبی علی علوی نیا
600,000
زبان مدل سازی لینگو ج 2
دکتر رامین صادقیان
400,000
الگوریتم های فرا ابتکاری
دکتر پرویز فتاحی
250,000
جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن
دکتر ان. ار. مندل؛ دکتر حسین احمدی کیا؛ مهندس رامین خاتمی
190,000
طراحی و پیاده سازی کامپایلرها
نرگس السادات بطحائیان
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه