تعداد عنوان ها: 95
عنوان و عنوان گذاری در ادب فارسی
دکتر علی محمدی؛ دکتر طاهره قاسمی
250,000
روانشانسی درد
دکتر مهدی شریفیان
56,000
تصحیح انتقادی دیوان حمید همدانی
دکتر محمد طاهری؛ دکتر مجید منصوری
140,000
قواعد فقه مدنی
دکتر اسداله لطفی
10,000
مباحث تحلیلی و تطبیقی در حقوق اسناد تجاری
دکتر سید یونس نورانی مقدم
110,000
مبانی نهضت علمی اسلامی
دکتر قدرت اله نیازی
43,000
درآمدی بر نظریه های اندیشمندان حوزه برنامه درسی
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ محسن خادمی؛ مولود سعوده؛ دکتر محمدجواد یدالهی فر
50,000
کلک خیال انگیز
دکتر لیلا هاشمیان
150,000
کتابشناسی توصیفی عرفان
دکتر فرشته ندری ابیانه
54,000
کاربرد رایانه در علوم انسانی
دکتر اکبر مؤمنی راد؛ دکتر مریم پورجمشیدی؛ مریم زارع احتشامی
230,000
زمینه فرهنگی یگانگی فرد-سازمان
دکتر محمدرضا اردلان
40,000
گردش سایه ها
دکتر مهدی شریفیان جهانگیر جعفری
37,000
مبانی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین
دکتر سیروس قنبری؛ دکتر محمدرضا اردلان؛ دکتر کاظم منافی شرف آباد
80,000
الهیات (دانشنامه علائی)
دکتر محمد معین
120,000
کارپوشه علمی
آقای پیترسلدن، جی الیزابت میلر ؛ دکتر یحیی معروفی
62,000
شواهد عربی مرزبان نامه
دکترمهدی مسبوق
40,000
طبیعیات
سید محمد مشکوة
70,000
النصوص القانونیه؛ الوثاق و الشهادات
دکتر صلاح الدین عبدی؛ دکتر احمد رضوانی مفرد
270,000
رساله نفس
دکتر موسی عمید
80,000
پنج رساله
دکتر احسان یارشاطر
120,000
نقد مکتبی 3 داستان نویس ایرانی
دکتر مهدی شریفیان کیومرث رحمانی
56,000
یادگیری در اجتماع برخط
دکتر اکبر مؤمنی راد؛ خانم مریم پورجمشیدی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه