موضوعات: تربیت بدنی
تعداد عنوان ها: 13
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
780,000
اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
1,180,000
آنتی اکسیدان ها در تغذیه ورزشی
منفردلمپرخت ؛ دکتر علی حیدریان پور؛ دکتر علی امامی؛ دکتر بهناز بازرگانی گیلانی؛ دکتر فرزاد عبدالمالکی
2,000,000
پیلاتس برای توانبخشی
دکتر علی یلفانی؛ میترا عابدی؛ میثم سحاب قلی فر
1,930,000
راهنمای همراه برای اندازه گیری و ارزیابی در علوم حرکتی
دیوید تامچاک؛ دکتر مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی؛ بهروز حاجیلو؛ محسن ادبی فیروزجاه
1,050,000
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
880,000
شطرنج برای همه
دکتر معصومه مجیدی پرست؛ لیلا سادات کمره ای
320,000
فیزیولوژی ورزش بالینی ج اول
پولاک، ویلمور؛ دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر ضیاء فلاح محمدی
1,458,000
فیزیولوژی ورزش بالینی ج دوم
پولاک، ویلمور :؛ دکتر فرزاد ناظم ضیاء فلاح محمدی
1,191,000
کاربرد آب درمانی
کوین ای ویک؛ دکتر علی یلفانی،؛ لیلا احمدنژاد؛ بهنام غلامی بروجنی
620,000
کمک های اولیه و ایمنی
نسرین پارسایی؛ جعفر نادری
290,000
مبانی راهنمای مربیگری دو و میدانی
دکتر خوزه مانوئل بالستروز؛ دکتر محمدعلی سمواتی شریف
490,000
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
840,000