موضوعات: مهندسی
تعداد عنوان ها: 52
ARC GIS برای موضوعات محیط زیست و آب
ویلیام باجعلی؛ دکتر مرتضی حیدری مظفر؛ مهندس زهرا پوری
1,700,000
ارتعاشات در مهندسی و حل مسائل آن
دکتر ابوالقاسم مکانیک
600,000
ارتعاشات سیستم های مکانیکی و سازه ای باکاربردهای کامپیوتری ج اول
ام. ال. جیمز ... و (دیگران) ام. ال. جیمز ... و (دیگران) مترجم: ابوالقاسم مکانیک؛ دکتر ابوالقاسم مکانیک
470,000
ارتعاشات سیستم های مکانیکی و سازه ای با کاربردهای کامپیوتری ج دوم
دکتر ام. ال. جیمز ... و (دیگران) ؛ دکتر ابوالقاسم مکانیک
720,000
الاستییته و ژئومکانیک
پروفسور دیویس وسالوادرای ؛ دکتر وحیدرضا اوحدی
370,000
الگوریتم های فرا ابتکاری
دکتر پرویز فتاحی
750,000
اندازه گیری دقیق ابعادی ج 1
حمیدرضا دزفولیان
460,000
اندازه گیری دقیق ابعادی ج 2
حمیدرضا دزفولیان
430,000
بلوک شهری
دکتر حسن سجاد زاده؛ دکتر فرخ عبودی؛ دکتر ناصح محمدی
820,000
بهینه سازی توأم سیاست های نگهداری و تعمیرات و تولید
نیدهال رزگ؛ سوفیان دلاگی؛ عبدالحکیم خطاب؛ دکتر پرویز فتاحی؛ وحید حاجی پور؛ آرش نوری
220,000
بیو مواد (با رویکرد نانو)
سیرام راما کریشنا؛ مورگان رامالینگام؛ تی. اس. سامپت کومار؛ وینستون اُسُبویجو؛ دکتر حمید اصفهانی؛ دکتر فاطمه دبیر
1,960,000
پوشش های نانوکامپوزیتی فوق سخت
دکتر خانعلی نکوئی؛ دکتر اشکان ذوالریاستین؛ دکتر حسن علم خواه
490,000
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
دکتر عباس صمدی
315,000
تحلیل مسائل مکانیک شکست و خستگی
دکتر رحمن سیفی؛ دکتر علی شیرازی
990,000
جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن
دکتر ان. ار. مندل؛ دکتر حسین احمدی کیا؛ مهندس رامین خاتمی
780,000
خستگی سایشی
دکتر غلامحسین مجذوبی
1,700,000
خوردگی فولادهای زنگ نزن
دکتر آرش فتاح الحسینی احمد ساعتچی پرویز محمدیان صمیم
670,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته
دکتر محمد مهدی رشیدی
490,000
راهنمایی هایی برای تحلیل غیرخطی سازه ها جهت طراحی ساختمان ها (بخش اول: کلیات)
هارتاکسو ؛ آیسه ؛ دکتر محمد شوشتری ؛ مهندس مسعود قمری
760,000
روش اجزای محدود در مهندسی
S.S.RAO ؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ آقای فرزاد فریبا
970,000
روش های عددی پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
620,000
روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم
دکتر غلامحسین مجذوبی
1,910,000
زبان مدل سازی لینگو ج 1
دکتر رامین صادقیان
950,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه