تعداد عنوان ها: 350
میکروبیولوژی عمومی جلد نخست (باکتری ها و ویروس ها)
دکتر علی اکبرصفری سنجانی؛ خانم معصومه قنبری
73,000
مهندسی انرژی های تجدید شونده
دکتر پرویز ترابی تهرانی
140,000
مهندسی کیفیت با استفاده از طراحی اثر زدا
مدهاوای فادکه؛ آقای عبدالحسین خدایوندی
15,900
مواد آلی خاک
دکتر علی اکبرصفری سنجانی
190,000
نیروگاه بخار
دکتر فضل ا... اسکندری منجیلی
85,000
نصوص حیه من الأدب العربی المعاصر
دکتر فرامرز میرزایی
130,000
نظریه های ماتریس ها و جبر خطی کاربردی
کارل د.میر :؛ دکتر حمید اسمعیلی
60,000
نقد مکتبی 3 داستان نویس ایرانی
دکتر مهدی شریفیان کیومرث رحمانی
56,000
نقش گیاهان پوششی در پایداری بوم نظام های کشاورزی
دکتر گودرز احمدوند؛ دکتر مهدی غفاری
290,000
نقشه کشی صنعتی 2
دکتر علی علوی نیا؛ آقای مهندس امیرحسین زمانیان
185,000
نگرشی بر طیف بینی ترکیبات آلی
اس.اف دایک؛ ا.جی فلوید؛ آر.اس تئوبالد؛ ام سانیز بری،؛ دکتر داوود آذری فر
30,000
نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی (با ضمیمه حل مسائل)
دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی
37,000
نوشیجان 1 (بناهای بزرگ دوره ماد)
آقای کرتیس جان؛ دکتر کاظم مولازاده
120,000
نوشیجان 3 (بناهای بزرگ دوره ماد)
کرتیس جان؛ دکتر کاظم ملازاده
120,000
هیدرولوژی زیر زمینی
دکترپرویز ترابی تهرانی
73,000
هضم آزمایشگاهی در خوک و طیور
فولر، ملکوم ؛ دکتر علی اصغر ساکی
56,000
هندسه دیفرانسیل موضعی
دکتر حسین عابدی
150,000
هنر یادمانی ایران در دوره اشکانی
ترودی کووامی؛ دکتر یعقوب محمدی فر؛ دکتر علیرضا خونانی
175,000
هواشناسی و اقلیم شناسی در علوم کشاورزی
دکتر علی اکبر سبزی پرور
270,000
واژه نامه تخصصی علوم تربیتی
دکتر محمدرضا یوسف زاد؛ مرتضی وجدانی
86,000
واژه نامه علوم زیستی ج 1
دکتر مرتضی عطری
170,000
واژه نامه علوم زیستی ج 2
دکتر مرتضی عطری
130,000
واژه نامه هواشناسی کشاورزی
دکتر علی اکبر سبزی پرور
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه