تعداد عنوان ها: 340
نقشه کشی صنعتی 2
دکتر علی علوی نیا؛ آقای مهندس امیرحسین زمانیان
185,000
نگرشی بر طیف بینی ترکیبات آلی
اس.اف دایک؛ ا.جی فلوید؛ آر.اس تئوبالد؛ ام سانیز بری،؛ دکتر داوود آذری فر
30,000
نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی (با ضمیمه حل مسائل)
دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی
37,000
نوشیجان 1 (بناهای بزرگ دوره ماد)
آقای کرتیس جان؛ دکتر کاظم مولازاده
120,000
نوشیجان 3 (بناهای بزرگ دوره ماد)
کرتیس جان؛ دکتر کاظم ملازاده
120,000
هیدرولوژی زیر زمینی
دکترپرویز ترابی تهرانی
73,000
هضم آزمایشگاهی در خوک و طیور
فولر، ملکوم ؛ دکتر علی اصغر ساکی
56,000
هندسه دیفرانسیل موضعی
دکتر حسین عابدی
32,000
هنر یادمانی ایران در دوره اشکانی
ترودی کووامی؛ دکتر یعقوب محمدی فر؛ دکتر علیرضا خونانی
175,000
هواشناسی و اقلیم شناسی در علوم کشاورزی
دکتر علی اکبر سبزی پرور
270,000
واژه نامه تخصصی علوم تربیتی
دکتر محمدرضا یوسف زاد؛ مرتضی وجدانی
86,000
واژه نامه علوم زیستی ج 1
دکتر مرتضی عطری
170,000
واژه نامه علوم زیستی ج 2
دکتر مرتضی عطری
130,000
واژه نامه هواشناسی کشاورزی
دکتر علی اکبر سبزی پرور
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه