تعداد عنوان ها: 335
سکه های ساسانی استان همدان
دکتر آزاده حیدرپور؛ کتایون فکری؛ فریبا شریفیان
190,000
سم شناسی
دکتر مؤلفان: محمد خانجانی، علی اصغر پور میرزا مترجم:سید محمد مهدی طباطبایی
59,000
سنگ های گرانوتوئیدی
دکتر دی. بی. کلارک؛ دکتر اشرف ترکیان
95,000
شطرنج برای همه
معصومه مجیدی پرست،لیلا سادات کمره ای
38,000
شیمی معدنی جلد 1
آقای گری.ال.میسلر، دونالد ای.تار ؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی؛ دکتر مؤید حسینی صدر
215,000
شیمی معدنی جلد 2
آقای گری.ال. میسلر؛ آقای دونالدای تار؛ دکتر سید جواد صابونچی؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر مؤید صدر
220,000
شیمی هسته ای و حفاظت در برابر اشعه
دکتر ابراهیم کارخانه ای
20,000
شواهد عربی مرزبان نامه
دکترمهدی مسبوق
40,000
طبیعیات
سید محمد مشکوة
70,000
طراحی و پیاده سازی کامپایلرها
نرگس السادات بطحائیان
68,000
طرح های آماری در علوم دامی
دکتر پویا زمانی
110,000
ظفرنامه
دکتر غلامحسین صدیقی
110,000
علف های هرز در مزرعه چغندر قند
دکتر فضل اله تاج بخش
98,000
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
دکتر جمال قره خانی؛ دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر رضا برحمت
65,000 6,500
عناصر کمیاب خاکی در سنگ های الترامافیک و کانی های آن ها
دکتر فرهاد آلیانی زینب دارایی زاده؛ لسنوف، فلیکس پتروویچ :
330,000
فتولوژی و فتوگرامتری
دکتر جعفر حسینی دوست
32,000
فرجام دو انقلاب
دکتر محمدجواد هراتی
95,000
فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی
دکتر سید رسول عمادی
110,000
فرهنگ مردم همدان
پرویز اذکانی(سپیتمان)
60,000
فرهنگ مصور اصطلاحات کنه شناسی
دکتر محمد خانجانی؛ پریسا لطف الهی
110,000
فیزیک خاک کاربردی
آقای آر.جی هنکس؛ جی.ال. اشکرافت؛ دکتر علی اکبر محبوبی؛ دکتر علی اصغر نادری
24,000
فیزیک کوانتومی 2
دکتر سعیده زربونی؛ بابک ژاله
125,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه