تعداد عنوان ها: 350
زمین شناسی ساختاری ج 1
دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری؛ مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :
210,000
زمین شناسی ساختاری ج 2
مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :؛ دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری
220,000
زمین شناسی ساختاری کاربردی
دکتر سیدجعفر حسینی دوست امیرحسین صدری لیلی ایزدی کیان
250,000
زمین شناسی مهندسی خاک
دکتر محمدحسین قبادی سید ساجدالدین موسوی
230,000
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی
دکتر محمدحسین قبادی
125,000
زمین شناسی مهندسی کارست
دکتر محمدحسین قبادی
47,000
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
دکتر غلامرضا خانلری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی؛ دکتر یاسین عبدی لر
119,000
زمین شناسی نفت
دکتر حسن محسنی
115,000
زمین غیر قابل دسترس
جی سی براون ؛ ا. ای. موست ؛ دکتر فرهاد آلیانی
150,000
زمینه فرهنگی یگانگی فرد-سازمان
دکتر محمدرضا اردلان
40,000
سیستماتیک سیالات درگیر
آقای رابرت اچ گلداستین؛ خانم نرگس دانشور؛ آقای محمد معانی جو؛ تی جیمز رینولدز
210,000
سیستماتیک گیاهی
دکتر عباس شاهسواری
سکه های ساسانی استان همدان
دکتر آزاده حیدرپور؛ دکتر کتایون فکری؛ دکتر فریبا شریفیان
330,000
سم شناسی
دکتر محمد خانجانی؛ دکتر علی اصغر پور میرزا
215,000
سنگ نگاره های استان همدان
دکتر یعقوب محمدی فر؛ دکتر اسماعیل همتی ازندریانی
190,000
سنگ های گرانوتوئیدی
دکتر دی. بی. کلارک؛ دکتر اشرف ترکیان
95,000
شطرنج برای همه
دکتر معصومه مجیدی پرست؛ لیلا سادات کمره ای
38,000
شیمی معدنی جلد 1
گری.ال.میسلر، دونالد ای.تار ؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی؛ دکتر مؤید حسینی صدر
215,000
شیمی معدنی جلد 2
آقای گری.ال. میسلر؛ آقای دونالدای تار؛ دکتر سید جواد صابونچی؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر مؤید صدر
220,000
شیمی هسته ای و حفاظت در برابر اشعه
دکتر ابراهیم کارخانه ای
20,000
شواهد عربی مرزبان نامه
دکترمهدی مسبوق
40,000
طبیعیات
سید محمد مشکوة
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه