تعداد عنوان ها: 335
روش های تحلیل جمعیت شناسی
دکتر سید مرتضی هزاوه ای محمد جعفر بنی اردلان؛ اندریو سی سوبل :
250,000
روش های عددی پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
49,000
روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم
دکتر غلامحسین مجذوبی
320,000
زبان تخصصی معماری
دکتر سعید علی تاجر؛ دکتر اکرم مهدوی پارسا
100,000
زبان مدل سازی لینگو ج 1
دکتر رامین صادقیان
132,000
زبان مدل سازی لینگو ج 2
دکتر رامین صادقیان
120,000
زیست شناسی تاک
مالینز و همکاران ؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمود اثنی عشری؛ پرویز الماسی
27,000
زمین شناسی اقتصادی
والتر ال پل :؛ دکتر مهرداد براتی
260,000
زمین شناسی ساختاری ج 1
دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری؛ مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :
210,000
زمین شناسی ساختاری ج 2
مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :؛ دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری
220,000
زمین شناسی ساختاری کاربردی
دکتر سیدجعفر حسینی دوست امیرحسین صدری لیلی ایزدی کیان
250,000
زمین شناسی مهندسی خاک
دکتر محمدحسین قبادی سید ساجدالدین موسوی
230,000
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی
دکتر محمدحسین قبادی
125,000
زمین شناسی مهندسی کارست
دکتر محمدحسین قبادی
47,000
زمین شناسی مهندسی نفت
دکتر حسن محسنی
115,000
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
دکتر غلامرضا خانلری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی؛ دکتر یاسین عبدی لر
119,000
زمینه فرهنگی یگانگی فرد-سازمان
دکتر محمدرضا اردلان
40,000
سیستماتیک سیالات درگیر
آقای رابرت اچ گلداستین؛ خانم نرگس دانشور؛ آقای محمد معانی جو؛ تی جیمز رینولدز
210,000
سیستماتیک گیاهی
دکتر عباس شاهسواری
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه