تعداد عنوان ها: 340
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
120,000
روش های آزمایشگاهی در میکروبیولوژی
دکتر علی اکبر صفری سنجانی؛ آقای زاهد شریفی؛ خانم محبوبه صفری سنجانی
10,800
روش های آماری در پژوهش های درون شیشه ای
دکتر هدایت باقری؛ پژمان آزادی
302,000
روش های تحلیل جمعیت شناسی
فرحت یوسف؛ دکتر حاتم حسینی؛ میلاد بگی؛ جو. ام. مارتین؛ دیوید ا. سوانسون
250,000
روش های عددی پیشرفته
دکتر غلامحسین مجذوبی
49,000
روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم
دکتر غلامحسین مجذوبی
320,000
زبان تخصصی معماری
دکتر سعید علی تاجر؛ دکتر اکرم مهدوی پارسا
100,000
زبان مدل سازی لینگو ج 1
دکتر رامین صادقیان
132,000
زبان مدل سازی لینگو ج 2
دکتر رامین صادقیان
120,000
زیست شناسی تاک
مالینز و همکاران ؛ دکتر منصور غلامی؛ دکتر محمود اثنی عشری؛ پرویز الماسی
27,000
زمین شناسی اقتصادی
والتر ال پل؛ دکتر مهرداد براتی
260,000
زمین شناسی ساختاری ج 1
مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :؛ دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری
210,000
زمین شناسی ساختاری ج 2
مؤلفان: رابرت جی توئیس الدریج ام مورس :؛ دکتر سیدجعفر حسینی دوست، لیلی ایزدی کیان اسماعیل صدری
220,000
زمین شناسی ساختاری کاربردی
دکتر سیدجعفر حسینی دوست امیرحسین صدری لیلی ایزدی کیان
250,000
زمین شناسی مهندسی خاک
دکتر محمدحسین قبادی سید ساجدالدین موسوی
230,000
زمین شناسی مهندسی زیست محیطی
دکتر محمدحسین قبادی
125,000
زمین شناسی مهندسی کارست
دکتر محمدحسین قبادی
47,000
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
دکتر غلامرضا خانلری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی؛ دکتر یاسین عبدی لر
119,000
زمین شناسی نفت
دکتر حسن محسنی
115,000
زمین غیر قابل دسترس
جی سی براون ؛ ا. ای. موست ؛ دکتر فرهاد آلیانی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه