تعداد عنوان ها: 350
جامعه شناسی قشر بندی و تحرک اجتماعی
دکتر محمدسلمان قائمی زاده
150,000
جاودانگی و پویایی شریعت اسلام
دکتر محمدعلی ایزدی
120,000
جشن نامه دکتریدا... ثمره پژوهش های زبان شناسی ایرانی(2)
دکتر امید طبیب زاده؛ دکتر محمد راسخ مهند
16,000
جنبه های فیزیولوژی تغذیه نشخوار کنندگان
دکتر سوان ؛ دکتر سید محمد مهدی طباطبایی
38,000
جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن
دکتر تألیف: ان. ار. مندل مترجان: حسین احمدی کیا، رامین خاتمی
54,000
چالش های جهانی شدن
اندریو سی سوبل؛ دکتر سیدمرتضی هزاوه ای؛ دکتر محمد جعفر بنی اردلان
80,000
چند قلو زایی در گوسفند
دکتر پویا زمانی؛ دکتر رامین عبدلی
200,000
حاصلخیری خاک
دکتر محسن جلالی
20,000
حالت مایع (کاربردهای شبیه سازی کامپیوتری)
دیوید ام هپز؛ دکتر فخری کرمانپور
190,000
حسابداری میانه (1)
دکتر حسن زلقی مرتضی بیات
180,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج اول
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
25,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج دوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج سوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000
حل مسئله در شیمی تجزیه
دکتر تی. پی. هاجیونو؛ دکتر عباس افخمی؛ علیرضا زارعی
360,000
حماسه برزونامه
دکتر علی محمدی
20,000
خدمات تحویل مدرک (دیدگاه های صاحبنظران)
رایین کیندر :؛ غلام حیدری؛ دکتر محمدرضا امیری (زیر نظر فریده عصاره)
26,000
خطرات زمین شناسی (راهنمای صحرایی برای مهندسان ژئوتکنیک)
دکتر محمدحسین قبادی آرزو قبادی، صادق قبادی؛ هانت روی ای :
180,000
خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر
دکتر غلامرضاخانلری
185,000
خوراک دادن عملی به گاو
دکتر سید محمد مهدی طباطبایی
43,000
خوراک طیور از پسماند عمل آوری و مصرف
آدل. آر. وای بوشی؛ آقای آنتونیوس اف بیو اندر؛ دکتر علی اصغر ساکی؛ دکتر معصومه عباسی نژاد؛ خانم فاطمه صاحبی اعلاء؛ آقای حجت سلگی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه