تعداد عنوان ها: 335
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج اول
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
25,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج دوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج سوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
65,000
حل مسئله در شیمی تجزیه
دکتر تألیف: تی. پی. هاجیونو مترجمان: عباس افخمی علیرضا زارعی
360,000
حماسه برزونامه
دکتر علی محمدی
20,000
خدمات تحویل مدرک (دیدگاه های صاحبنظران)
رایین کیندر :؛ غلام حیدری؛ دکتر محمدرضا امیری (زیر نظر فریده عصاره)
26,000
خطرات زمین شناسی (راهنمای صحرایی برای مهندسان ژئوتکنیک)
هانت روی ای :؛ دکتر محمدحسین قبادی آرزو قبادی، صادق قبادی
180,000
خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر
دکتر غلامرضاخانلری
185,000
خوراک دادن عملی به گاو
دکتر گروهی از محققین و مدرسین دامپروری INRA وزارت کشاورزی ؛ سید محمد مهدی طباطبایی
43,000
خوراک طیور از پسماند عمل آوری و مصرف
آدل. آر. وای بوشی؛ آقای آنتونیوس اف بیو اندر؛ دکتر علی اصغر ساکی؛ دکتر معصومه عباسی نژاد؛ خانم فاطمه صاحبی اعلاء؛ آقای حجت سلگی
10,000
خوردگی فولادهای زنگ نزن
دکتر آرش فتاح الحسینی احمد ساعتچی پرویز محمدیان صمیم
135,000
دانشنامه علایی (بخش منطق)
دکتر مهدی محقق
125,000
درآمدی بر کارآفرینی روستایی
دکتر رضا موحدی؛ دکتر احمد یعقوبی فرانی
93,000
درآمدی بر کلوژن و بررسی DNA
دکتر حسین رضوان
188,000
درآمدی بر مبانی معرفت شناختی اثبات دعوا
دکتر محمد مولودی؛ دکتر بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی همزه ای
60,000
درآمدی بر نظام مفهوم سازی استعاری در نهج البلاغه
دکتر مرتضی قائمی؛ دکتر پژمان آزادی
220,000
درآمدی بر نظریه های اندیشمندان حوزه برنامه درسی
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ محسن خادمی؛ مولود سعوده؛ محمدجواد یدالهی فر
50,000
درسنامه اندیشه اسلامی 1
دکتر محمدعلی ایزدی
140,000
دروس آیات الأحکام
قدرت اله نیازی
16,500
دروس من الفقه المقارن
دکتر قدرت اله نیازی
16,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه