تعداد عنوان ها: 335
برنامه ریزی غیر خطی
دکتر حمید اسمعیلی؛ دکتر آ.ل پرسینی
65,000
بسته نرم افزاری سازمان ملل برای اندازه گیری مرگ و میر
دکتر حاتم حسینی؛ آقای مهدی رضایی
98,000
بلور شناسی (هندسه فیزیک)
دکتر فرهاد آلیانی
20,000
بیماری شناسی گیاهی مولکولی
ام. دیکینسون؛ دکتر دوستمراد ظفری فرناز جلالی
120,000
بهینگی شبکه
و. ک. بالاکریشنان ؛ دکتر مهدی قیاسوند
125,000
بهینه سازی توأم سیاست های نگهداری و تعمیرات و تولید
دکتر پرویز فتاحی وحید حاجی پور، آرش نوری؛ :
80,000
بیولوژی و بیوشیمی خاک
دکترعلی اکبر صفری سنجانی
200,000
بوم - جامعه شناسی گیاهی
دکتر مرتضی عطری
260,000
پریون های انسانی و حیوانی
دکتر محمدرضا صادقی؛ دکتر آذر بلوطی دهکردی؛ دکتر حمید کریمی؛ دکتر جمال قره خانی
19,000
پلی آمینها و علوم باغبانی
دکتر محمود اثنی عشری، محمدرضا زکائی خسروشاهی
27,000
پنج رساله
دکتر احسان یارشاطر
120,000
تابعیت در حقوق ایران و بین الملل
دکتر ستار عزیزی؛ دکتر بیژن حاجی عزیزی
70,000
تاریخ فقه و فقها
قدرت الله نیازی
46,000
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
دکتر عباس صمدی
120,000
تحلیل مسائل مکانیک شکست و خستگی
دکتر رحمن سیفی علی شیرازی
125,000
تدریس حرفه ای مبانی-مهارت ها-راهبردها
دکتر محمدرضا یوسف زاده؛ دکتر یحیی معروفی
230,000
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 1
دکتر داوود منصوری راد
295,000
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 2
دکتر داوود منصوری راد
68,000
ترانه باران
جبران خلیل جبران
49,000
ترمودینامیک سیستم های کوچک 1
تی- ال- هیل؛ دکتر فخری کرمانپور
21,000
ترمودینامیک سیستم های کوچک 2
دکتر تی . ال ؛ هیل؛ دکتر فخری کرمانپور
50,000
ترمودینامیک شیمیایی
بیرمن کیو؛ دکتر حسین ایلوخانی
7,000
تصحیح انتقادی دیوان حمید همدانی
دکتر محمد طاهری؛ دکتر مجید منصوری
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه