تعداد عنوان ها: 340
الهیات (دانشنامه علائی)
دکتر محمد معین
75,000
امام حسین (ع) در اندیشه مسیحیت
دکتر علی باقر طاهری نیا؛ دکتر فرامرز میرزایی
57,000
امام علی (ع) در اندیشه مسیحیت معاصر
راجی انور هیفاء؛ دکتر مرتضی قائمی؛ نوذر عباسی
132,000
ایمنی در آزمایشگاه
دکتر عباس افخمی
35,000
آنالیز عددی
دکتر حمید اسمعیلی
54,000
آنالیز عددی قسمت اول
دکتر ریچارد.ال.بوردن ؛ داگلاس فایرز ؛ ابراهیم محمودآبادی
180,000
آنالیز عددی قسمت دوم
دکتر ریچارد.ال.بوردن ؛ داگلاس فایرز ؛ ابراهیم محمودآبادی
180,000
آنالیز عددی مبتنی بر متلب
آقای عبدالوهاب فرس آبرونالد ب، گاونتر؛ دکتر حمید اسمعیلی
270,000
اندازه گیری دقیق ابعادی ج 1
حمیدرضا دزفولیان
66,000
اندازه گیری دقیق ابعادی ج 2
حمیدرضا دزفولیان
59,000
انسان شناسی فرهنگی
فرانک رابرت وای ولو؛ دکتر علیرضا قبادی
27,000
انسان و شهر
دکتر اسدالله نقدی
170,000
انگل شناسی و بیماری های انگلی دامپزشکی
دکتر حیدر حیدری محمدرضا صادقی، جمال قره خانی
68,000
انواع تفکر
دکتر احمد سلحشوری
70,000
بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی
آندریا کلانتونیو، تیم دیکسون؛ دکتر حسن سجادزاده؛ افسانه لطفی
250,000
باستان شناسی ایران در دوره اسلامی
دکتر محمدابراهیم زارعی
198,000
بافت سنگ های آذرین و دگرگونی
دکتر علی اصغر سپاهی محمد میری
35,000
باکتری شناسی دامپزشکی (عمومی، اختصاصی، بیماری ها)
دکترمحمدرضا صادقی؛ دکتر ندا موسی خانی
50,000
برآورد تغذیه آب زیرزمینی
ریچارد هیلی؛ دکتر عبدلله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی؛ میثم ربانی فر
200,000
برف و اقلیم فرآیندهای فیزیکی تبادل انرژی سطحی و مدلسازی
ریچارد ال آمسترانک اریک بران ؛ دکتر علی اکبر سبزی پرور
140,000
برنامه ریزی خطی بزرگ
دکترابراهیم محمودآبادی
98,000
برنامه ریزی خطی قسمت اول
ابراهیم محمود آبادی
131,000
برنامه ریزی خطی قسمت دوم
ابراهیم محمود آبادی
98,000
برنامه ریزی خطی کوچک
دکترابراهیم محمودآبادی؛ دکتر مجید یوسفی خوشبخت
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه