نویسنده: دکتر معصومه مجیدی پرست
تعداد عنوان ها: 1
شطرنج برای همه
دکتر معصومه مجیدی پرست؛ لیلا سادات کمره ای
38,000