نویسنده: آقای فرزاد فریبا
تعداد عنوان ها: 1
روش اجزای محدود در مهندسی
S.S.RAO ؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ آقای فرزاد فریبا
117,000