نویسنده: غلامرضا خانلری
تعداد عنوان ها: 5
اصول مکانیک سنگ
دکتر غلامرضا خانلری
350,000
اصول مهندسی ساحل
غلامرضا خانلری؛ یاسین عبدی لر
250,000
مکانیک سنگ
دکتر غلامرضا خانلری
12,000
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
دکتر غلامرضا خانلری؛ دکتر علی اکبر مؤمنی؛ دکتر یاسین عبدی لر
119,000