نویسنده: دکتر حاتم حسینی
تعداد عنوان ها: 5
بسته نرم افزاری سازمان ملل برای اندازه گیری مرگ و میر
دکتر حاتم حسینی؛ آقای مهدی رضایی
98,000
روش های تحلیل جمعیت شناسی
فرحت یوسف؛ دکتر حاتم حسینی؛ میلاد بگی؛ جو. ام. مارتین؛ دیوید ا. سوانسون
250,000
مقدمه ای بر اصول و روش های تحلیل جمعیت شناختی
کلام جی وانش مارک گ ترموت؛ دکتر حاتم حسینی؛ دکتر غلامرضا کهنسالی
50,000