نویسنده: پژمان آزادی
تعداد عنوان ها: 2
درآمدی بر نظام مفهوم سازی استعاری در نهج البلاغه
دکتر مرتضی قائمی؛ دکتر پژمان آزادی
220,000
روش های آماری در پژوهش های درون شیشه ای
دکتر هدایت باقری؛ پژمان آزادی
300,000