پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 17
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
780,000
اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
1,180,000
آفات سبزی و صیفی ایران
دکتر محمد خانجانی
1,650,000
آفات گیاهان زراعی ایران
دکتر محمد خانجانی
2,960,000
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 1
دکتر داوود منصوری راد
2,650,000
تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد 2
دکتر داوود منصوری راد
1,550,000
چند قلو زایی در گوسفند
دکتر پویا زمانی؛ دکتر رامین عبدلی
370,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج اول
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
1,290,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج دوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
1,290,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج سوم
دکتر غلامرضا صفاکیش همدانی
1,290,000
شیمی معدنی جلد 1
گری.ال.میسلر، دونالد ای.تار ؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی؛ دکتر مؤید حسینی صدر
1,290,000
شیمی معدنی جلد 2
آقای گری.ال. میسلر؛ آقای دونالدای تار؛ دکتر سید جواد صابونچی؛ دکتر یحیی فرهنگی؛ دکتر مؤید صدر
1,350,000
فیزیک خاک کاربردی
آر.جی هنکس؛ جی.ال. اشکرافت؛ دکتر علی اکبر محبوبی؛ دکتر علی اصغر نادری
320,000
کلک خیال انگیز
دکتر لیلا هاشمیان
320,000
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
840,000
مقاومت مصالح
گیبر تیموشینکو؛ دکتر غلامحسین مجذوبی؛ دکتر محمود نیلی
2,400,000